Festival O/MODƏRNT

VIVALDI - och återvändandet.

Antonio Vivaldi, den röde prästen, är en mästare på musikalisk spänning. Publiken under hans utsålda konserter på Ospedale della Pietá i sjuttonhundratalets Venedig reagerade med extas när han tog dem till hitintills okända musikvärldar. Den musikaliska kraft Vivaldi släppte loss med sin innovativa användning av ritornellen, den ”lilla återkomsten”, öppnade nya harmoniska horisonter. Genom att remixa element ur det musikaliska huvudtemat i en serie ritorneller byggde han upp en känsla av spänd förväntan som gjorde den slutliga, oundvikliga återkomsten till den ursprungliga tonarten så ljuv. Det är med återvändandets konst som Vivaldi skapade den enastående dra- matiska energin i sin instrumentella musik och det är KONSTEN ATT ÅTERVÄNDA som är ledstjärna i Festival O/Modernts hyllning av Vivaldis dragningskraft. Under festivalens gång kommer vi att utforska återvändandet genom att bland annat resa tillbaka till världens begynnelse, återupptäcker finska myter, återvänder till den kristna kulturens födelse, utforska den klassiska musikens folkloristiska ursprung och göra en djupdykning i Philip Glass’ repetitioner och ravemusikens slingor. 

Kontakt / Bokning

Allmänna frågor

Telefon +46 8 85 70 16
info@confidencen.se
www.confidencen.se

Ulriksdals Slottsteater

Confidencen
170 79 Solna

Konstnärlig ledare

Hugo Ticciati
ticciati@gmail.com

Biljetter

+46 8 85 60 10
info@confidencen.se

För gruppbokning och paketerbjudanden

ticciati@gmail.com