MADE

ARCHITECTURE AND MORALITY

Få saker väcker så starka känslor som arkitektur – nya byggnader, hus som rivs, gamla hus och hela stadsdelar i förvandling.

Det speciella med arkitektur är att det är en konstform integrerad i samhället. Vi konfronte­ras dagligen med intryck från gatan där vi bor, arbetsplatsen, skolor, affärscentrum, institutio­ner och andra offentliga platser. Funktionalis­mens död, brutalismens råa ton, innehåll kontra fasad och moral är några av de saker som inspirerat oss när vi monterat ihop MADE – architecture and morality, en kväll fylld av konst, dans och musik.

Årets program presenteras inom kort

Project Manager: Erik Palm 

NorrlandsOperan, Operaplan 5, Box 360, 901 08 Umeå tel 090-154339, erik.palm@norrlandsoperan.se 

Biljetter: NorrlandsOperan, tel 090-154347, e-post biljetter@norrlandsoperan.se

Kontakta Umeå Turistbyrå 090 -161616 för info om resande och boende.