Musik på Sörmländska Slott och Herresäten

Ett möte med barockens kvinnor - Giovannikvartetten & Daniel Carlsson

I Sörmlands omväxlande landskap ligger slotten och herrgårdarna tätt. I Musik på Sörmländska Slott och Herresäten öppnas dörrarna till flertalet herrgårdar och slott runt om i länet.

Musik på Sörmländska Slott och Herresäten produceras av Scenkonst Sörmland i samarbete med arrangörer i hela länet. Idén med denna serie är att erbjuda konserter och föreställningar av hög kvalité i fantastiska miljöer. I samarbete med kommuner och kulturföreningar etc kommer i april åter igen ett högklassigt program för sommaren 2018.

Mer information:
Scenkonst Sörmland
Tel 016-10 55 75. Fax: 016-10 55 78.
E-post: info.scenkonstsormland@dll.se