Aktuellt

2 aug 2023

LYCKÅ KAMMARMUSIK FESTIVAL 2023 - för 40:e året i rad!

Festivalsommaren rullar vidare och vi får rapporter om lyckade festivaler. En sådan är Lyckå Kammarmusik Festival som genomfördes 2 - 9 juli för 40:e gången. Här följer en rapport från konstnärliga ledaren Berth Nilsson.

30 jun 2023

Regional Arrangörsträff i Östersund 30.9-1.10

Bästa musikarrangör. Notera 30 september till 1 oktober i era kalendrar. Då blir det Regional Arrangörsträff för norra Sverige i Östersund som samordnas av MAIS (Musikarrangörer i Samverkan). Medvärdar är Estrad Norr och de Regionala musikinstitutionerna Norrbottensmusiken, Norrlandsoperan och Musik Västernorrland. Vi samarbetar med Kulturens bildningsverksamhet och KLUBB SAM. 

3 jun 2023

Regional Arrangörsträff i Örebro 3-4 juni

UPPDATERAT PROGRAM OCH FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID TILL REGIONAL ARRANGÖRSTRÄFF I ÖREBRO 3 – 4 JUNI.

Vi har fortfarande platser kvar till årets andra Regionala Arrangörsträff som samordnas av MAIS (Musikarrangörer i Samverkan). Passa på att ta del av intressanta föreläsningar, aktuell information, bidragsfrågor, aktuell kulturpolitik, samtal och diskussioner. Vi bjuder på konferensprogram, konserter, mat, fika och logi. Dessutom konsert med Selma Pinton och Linnea Landström (se bifogat).

26 aug 2022

ÅTERSTARTSSTÖD FRÅN KULTURRÅDET

Sweden Festivals har fått återstartsstöd från Kulturrådet för att viadarutveckla det Nationella Festivalmötet med "The Sweden Festival". Erfarenheten från den första upplagan i Norrköping i slutet av maj var mycket postitiv trots svårigheter kring att veta om den skulle kunna genomföras pga Coronarestriktioner. Nu har vi fått en större summa 1.000.000kr, vi har längre planeringstid och bättre erfarenheter. I kort går det ut på att samla så många festivaler som möjligt och att med samarbetsfestivaler skapa ett program som visar på mångfald och styrka.