Bli medlem i Sweden festivals

Som medlem i Sweden Festivals kommer du att bli en del av en fantastisk festivalgemenskap tillsammans med festivaler i både Sverige och utomlands. Sweden festivals främsta motiv för arbete är att:

  • festivalen som arrangörsform ska inta en tydlig plats i svensk kulturpolitik
  • festivalen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället
  • genom interaktion samla in och förmedla festivalkunskap mellan medlemmarna
  • främja idéutbyte mellan festivalarrangörer genom vidareutbildning, workshops och kulturpolitiska möten
  • utbilda festivalarrangörer genom samarbete med partners i Norden och övriga Europa, såsom Nordic Baltic Festival Platform och EFA (European Festivals Association)

Avgiften för medlemskap är uppdelad i en medlemsavgift på 3.000 kronor som är momsbefriad, samt en serviceavgift på 3000 kronor exkl moms. Biennaler och vilande medlem betalar enbart medlemsavgift det år ingen festival arrangeras.

Första året man söker och blir antagen som medlem betalar man endast medlemsavgiften på 3000 kronor. Från och med andra året gäller medlemskap enligt ovan.

Var vänlig fyll i ansökningsformuläret. Ansökan med bifogade handlingar kan skickas in när som helst under året. Styrelsen beslutar om medlemskap löpande. Mellan 8 och 10 styrelsemöten anordnas under året, det sista i mitten av december. Uppsägning av medlemskapet görs skriftligen till SFs styrelse året innan medlemskapet ska sluta gälla.

Vänliga hälsningar

Peter Eriksson, ordförande
SWEDEN FESTIVALS

Medlemsansökan
Kontaktperson
(Om ingen av ovanstående)
RegionalNationellInternationell
Radio
TV
Press