Konsert

fredag, april 19, 2024 - 19:00 - 20:15

Olga Domnina - Colour Palettes

Lokal: 
Studion Umeå Folkets Hus
Ort: 
Umeå
Beskrivning: 

Olga Domninas virtuosa extravaganza ”Color Palettes” bygger på Azerbajdzjans klassiska pianorepertoar, vars kompositionsskola är unik genom att den nästan på egen hand skapades av den store Sjostakovitj. ”Color Palettes” utforskar sammansmältningen av hans idé om modernitet med arkaismen hos det nationella azeriska musikarvet, som har producerat en hel plejad av briljanta kompositörer som är praktiskt taget okända i väst. 

PROGRAM
Rahilia Hasanova. Prelude No.1
Ayaz Gambarli. Resonance
Rahilia Hasanova. Prelude No.3
Faradzh Karaev. Sonata for piano No.2
Rahilia Hasanova. Prelude No.8
Gara Garayev. Fugue No.4 from “12 Fugues for the Piano”
Rahilia Hasanova. Prelude No.11
Elmir Mirzoev. Five styles for piano
Rahilia Hasanova. Prelude No.12
Faradzh Karaev. Postlude

Konserten genomförs i samarbete med Umeå Kammarmusikförening vars medlemmar erhåller rabatt på entrén, se biljettlänk.

Beskrivning: 

Olga Domnina's virtuoso extravaganza Colour Palettes draws on the classical piano repertoire of Azerbaijan, whose school of composition is unique in that it was almost singlehandedly brought into being by the great Shostakovich. Colour Palettes explores the fusion of his idea of modernity with the archaism of national Azeri musical heritage, which has produced a whole pleiade of brilliant composers still virtually unknown in the West.