EFFE, Europe for Festivals, Festivals for Europe

”The EFFE Festival Label” är en kvalitetsmärkning - något av en ”Guide Michelin” för festivaler - som sedan 2015, erbjuder ett internationellt erkännande för festivalernas arbete samt förbättrad tillgång till information för festivalvänner och publik. Festivalmärket och utmärkelsen är en ”varumärkning” som ska uppmuntra fler människor att ta del av och aktivt uppsöka festivaler.

Experter i hela Europa bedömer ansökningarna för att avgöra hur festivalerna uppfyller de tre kriterierna; festivalens konstnärliga engagemang, festivalens lokala delaktighet och festivalens europeiska och internationella vision. Förutom märkningen kommer den internationella juryn ge utmärkelser till de mest framskjutna festivalerna. Festivaler från alla EU:s medlemsstater är berättigade att ansöka, och vi hoppas att många svenska festivaler ska ta chansen!

Mottagarna av ”the EFFE Festival Label and Award” får ett erkännande, drar nytta av ökad synlighet, utvidgade möjligheter till nätverkssamarbete med festivaler och andra kulturaktörer i Europa och blir en tydlig del i det kulturpolitiska program och det konstnärliga arbete som EU vill utveckla. En ”Festival Guide”, både i bok- och onlineformat, med en beskrivning av festivalerna, artiklar och fakta lanseras. 

Sweden Festivals har samordningsansvaret för EFFE i Sverige.

Se filmen: The EFFE promotion video

Läs mer om EFFE på effe.eu