The EFFE Label is more than a recognition

EFFE, Europe for Festivals, Festivals for Europe

DEN ANDRA OMGÅNGEN AV EFFE ÄR UTE NU!

Läs mer och ansök på EFFE.EU. Fram till 17 februari 2017 kan festivaler ansöka om en ny EFFE LABEL. Det kommande märket gäller för åren 2017-18. Sweden Festivals har samordningsansvaret för EFFE i Sverige

 

Se filmen: The EFFE promotion video

 

EFFE HISTORIA 2013-2016

Den 27 September 2015 i Paris mottog 12 framstående europeiska festivaler utmärkelsen The EFFE Award.  Galan samlade 250 festivalrepresentanter från hela Europa på Théâtre de La Ville i samarbete med Festival d'Automne á Paris. Tillkännagivandet var de första Effe Awards någonsin. En internationell jury, under ledning av Vincent Baudriller, och efter tal av bland annat Hanna Schygulla, belönade de mest tongivande europeiska festivaler från den pool av 760 festivaler från 31 länder som i maj hade tilldelats EFFE Label.

EFFEs internationella jury har beslutat att ge 761 festivaler i 31 europeiska länder en EFFE Label 2015-2016. 35 svenska festivaler får utmärkelsen. På söndag 27 september i Paris, inbjuds Europas festivaler att delta i EFFE Award Ceremony och EFFE Community Launch för att fira den första projektomgången av EFFE Labels and Awards. Ceremonin arrangeras i samarbete med Festival d'Automne à Paris, Théâtre de la Ville och Google Cultural Institute. Läs mer på EFFE.eu

Vi vill tacka alla de 896 festivaler som har ansökt om EFFE Label. Festivaler från 32 olika länder inom olika konstområden visade intresse för att vara en del av EFFE plattformen, varav 71% programsätter musik, 40% dans och 38% teater. Många andra genrer som film, litteratur, fotografi är också väl representerade i ansökningarna.
Utvärderingsprocessen inleddes i januari 2015 och kommer att fortsätta under de kommande månaderna. Under mötet med Festival Hubs den 29 januari 2015 beslutades att festivalerna kommer att informeras om resultatet av deras ansökan den 8 maj 2015 e-post.

EFFE – Europa for Festivals, Festivals for Europa - är en ny internationell festivalplattform inom EU. EFFE välkomnar nu alla konst- och kulturfestivaler i Europa att ansöka om att bli en ”EFFE-festival”, vilket bl a innebär ett erkännande i form av en EFFE-märkning och en utmärkelse. EFFE-märket och utmärkelsen tillkännages vid en gala på en av Europas största festivaler hösten 2015.

”The EFFE Festival Label” är en kvalitetsmärkning - något av en ”Guide Michelin” för festivaler - som erbjuder ett internationellt erkännande för festivalernas arbete samt förbättrad tillgång till information för festivalvänner och publik. Festivalmärket och utmärkelsen är en ”varumärkning” som ska uppmuntra fler människor att ta del av och aktivt uppsöka festivaler.

Experter i hela Europa bedömer ansökningarna för att avgöra hur festivalerna uppfyller de tre kriterierna; festivalens konstnärliga engagemang, festivalens lokala delaktighet och festivalens europeiska och internationella vision. Förutom märkningen kommer den internationella juryn ge utmärkelser till de mest framskjutna festivalerna. Festivaler från alla EU:s 28 medlemsstater är berättigade att ansöka, och vi hoppas att många svenska festivaler ska ta chansen!

Mottagarna av ”the EFFE Festival Label and Award” får ett erkännande, drar nytta av ökad synlighet, utvidgade möjligheter till nätverkssamarbete med festivaler och andra kulturaktörer i Europa och blir en tydlig del i det kulturpolitiska program och det konstnärliga arbete som EU vill utveckla. En ”Festival Guide”, både i bok- och onlineformat, med en beskrivning av festivalerna, artiklar och fakta kommer att lanseras på en stor ”Festival Gala” hösten 2015.