FESTudy - en europeisk festivalstudie

MUSIC FESTIVALS, A CHANGING WORLD - an International Comparison

På initiativ av France Festivals etablerade 9 festivalorganisationer i Europa ett partnerskap för att  genomföra en omfattande och komperativ europeisk festivalstudie. Projektet tog 3 år att genomföra och inkluderar 390 festivaler från Europa och Quebec/Kanada. Listan på alla festivaler som deltog i studien finns här >>>  

Projektet administrerades av France Festivals i Paris och forskningsarbetet leddes av 3 forskare från Belgien, Frankrike och Spanien med Lluis Bonet från Universitet i Barcelona i spetsen. Varje ansluten landsorganisation - som Sweden Festivals - hade en egen forskare knuten till arbetet i det egna landet. I Sverige anlitade vi Sara Tannå, kultursociolog med examen från Universitetet i Umeå. 

Music Festivals, a Changing World är titeln på den bok som presenterades på den vetenskapliga konferensen i Lille-Kortrijk-Tournai 2013. Efter mer än 3 år av planering, insamling och bearbetning av vetenskapliga data, nådde FESTudy ett resultat. Nu fortlöper arbetet med att kommunicera resultet och sprida vetskap om festivalerna verklighet, mångfald och utveckling. Läs mer på FESTudy.

Ni som är intresserade av boken kan ladda ner beställningsblankett HÄR och skicka det till Sweden Festivals. Har vi boken i lager behöver ni inte betala portot från Frankrike.

Studien presenterades för första gång i Sverige 2013 av Sweden Festivals tillsammans med Kulturkraft Stockholm.

BOKA GÄRNA SWEDEN FESTIVALS FÖR EN PRESENTATION AV STUDIEN.

Bilder

Ordf. i Sweden Festivals Peter Eriksson avslutar konferensen & presentationen av Festudy i Lille 21 nov. 2013
Kai Amberla, president of Finland Festivals, Peter Eriksson president of SMF, the governor of East Flanders Jan Briers
Seminarium kring Studien FESTudy i Lille, 21 november 2013