SWEDEN FESTIVALS verkar för att

 • festivalen som arrangörsform ska inta en tydlig plats i svensk kulturpolitik
 • festivalen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället
 • genom interaktion samla in och förmedla festivalkunskap mellan medlemmarna
 • främja idéutbyte mellan festivalarrangörer genom vidareutbildning, workshops och kulturpolitiska möten
 • utbilda festivalarrangörer genom samarbete med partners i Norden och övriga Europa, såsom Nordic Baltic Festival Platform och EFA (European Festivals Association

Det här är SWEDEN FESTIVALS

 • SWEDEN FESTIVALS är en ideell, nationell medlemsorganisation för svenska kulturfestivaler. Organisationen har funnits i närmare 35 år för att främja alla former av konst- och kulturfestivaler.
 • SWEDEN FESTIVALS arbetar för att festivalformen som konstyttring och kulturbärare ska ges en egen ställning i den nationella kulturpolitiken. Sverige är ett av få länder i Europa där detta ännu inte skett. Organisationen företräder festivaler på ett nationellt plan och har regelbundna möten och fortlöpande dialog med myndigheter som Kulturrådet och Musikverket för att utveckla festivalernas förutsättningar.
 • SWEDEN FESTIVALS fungerar som partner och kunskapsförmedlare för medlemmar som har frågor kring det praktiska arbetet med sin festival. Organisationen främjar idéutbyte mellan festivalarrangörer genom vidareutbildning, workhops och kulturpolitiska möten samt fungerar som en viktig remissinstans inom områden som rör festivalsverige.
 • SWEDEN FESTIVALS organiserar konferenser, seminarier och träffar, varav flertalet är kostnadsfria för medlemmar. De senaste åren har SWEDEN FESTIVALS anordnat och deltagit i konferenser i bl a Reykjavik, Tallin, Riga, Lille och Gdansk, där delegater har fått möta nya kollegor och härigenom kunnat knyta kontakter med många europeiska festivaler. SWEDEN FESTIVALS är medlemmar i EFA (European Festivals Association) och kommunicerar via detta nätverk med över 2000 festivaler i 40 länder.

Medlemskapet ger dig fördelar 

 • Du får automatisk medlemskap i European Festivals Association (EFA) och Musikarrangörer i Samverkan (MAIS)
 • Du stärker din egen och andra festivaler som uttrycksform gentemot publiken men framför allt gentemot beslutsfattare på kommunal, regional och nationell nivå
 • Du får tillgång till alla medlemmars gemensamma erfarenhet av att driva sin konst i festivalform, även genom alla våra internationella systerorganisationer och festivalnätverk genom bl a EFAs 2000 festivaler i 40 länder
 • Du kan få hjälp, stöd och råd i juridiska- och skattetekniska frågor
 • Du får erbjudanden om subventionerade konferenser, kurser och seminarier tex EFA Academy, Atelier for Young Festival Managers, Fellowship-programmet via Nordic Baltic Festival Platform och MAIS-arrangemang
 • Du som medlem får löpande Medlemsbrev med information om nyheter som hjälper och inspirerar dig i ditt festivalarbete
 • Du får möjlighet att söka bidrag som endast medlemmar kan söka och kontakter med förslag på myndigheter/organisationer för andra bidrag
 • Du har en egen sida och portal på Sweden Festivals hemsida
 • Du får marknadsföring av din festival genom våra olika plattformar

Ansök om att bli medlem

Ansök om medlemskap genom att klicka här

Avgiften för medlemskap är uppdelad i en medlemsavgift på 3.000 kronor som är momsbefriad, samt en serviceavgift på 3000 kronor exkl moms. Biennaler och vilande medlem betalar enbart medlemsavgift det år ingen festival arrangeras.

Uppsägning av medlemskapet görs skriftligen till SFs styrelse, senast i November året innan medlemskapet ska sluta gälla.

DEN OBUNDNA KRAFTEN

Sverige ligger efter övriga Europa när det gäller att erkänna festivalen som en viktig kulturbärare. Det menar Peter Eriksson och Noomi Hedlund på branschorganisationen Sweden Festivals (tidigare Svenska Musikfestivaler). Läs artikeln.