Om Sweden Festivals

Den idéella föreningen Sweden Festivals är en medlemsorganisation för svenska festivaler inom alla konstområden.

Sweden Festivals arbetar konsekvent för festivalformens utveckling och dess självklara plats i svenskt kulturliv

Sweden Festivals vill att festivalen som arrangörsform ska inta en tydlig plats i svensk kulturpolitik  

Sweden Festivals samlar och marknadsför festivalkunskap till människor i Sverige och utomlands

Sweden Festivals främjar idéutbyte mellan festivalarrangörer genom bl a vidareutbildning, workshops och kulturpolitiska möten

Sweden Festivals är en europeisk aktör som genom European Festivals Association har direktkontakt med 2000 festivaler i 40 länder

Sweden Festivals erbjuder rabatt på internationella kurser för unga festivalledare samt samarbetar med festivalarrangörer i Norden och Baltikum genom NordicBaltic Festival Platform, samordnar den svenska insatsen för pilotprojektet Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE) - en europeisk märkning av festivaler och fortsätter samarbetet med Föreningen Svenska Tonsättare och STIM för att utöka mängden ny svensk musik på festivaler i Sverige och utomlands.

Från och med 2015 arbetar Sweden Festivals för att främja alla former av kulturfestivaler och bjuder aktivt in nya medlemmar.

Läs mer om Sweden Festivals engagemang under fliken projekt.

Medlemsavgiften/serviceavgiften har fastställts till 6000 kronor/år f o m 2015. Medlemsavgiften, som är momsfri, ligger kvar på 3.000 kronor och serviceavgiften blir 3.000 kronor. Samma momsprincip som tillämpas idag fortsätter att gälla. Biennaler och vilande medlem betalar enbart medlemsavgiften det år ingen festival arrangeras.

Uppsägning av medlemskapet görs skriftligen till SFs styrelse året innan medlemskapet ska sluta gälla.

EFFE LABEL 2017-2018: ANSÖK NU!

Application date 24 February

 

Den andra omgången av EFFE är förlängd! ANSÖK om en EFFE Label för din festival. Deadline 24 february 2017.

Festivaler finns i alla former och storlekar. Inom EFFE är en festival ett kulturellt/konstnärligt event "that takes place in a specific place, over a specific period, and are conceived as a total package". Det är en lös beskrivning. Alla festivaler som anser sig uppfylla kriterierna är välkomna att ansöka. Se Guidelines for detaljer. 

  

Den obundna kraften

Sverige ligger efter övriga Europa när det gäller att erkänna festivalen som en viktig kulturbärare. Det menar Peter Eriksson och Noomi Hedlund på branschorganisationen Sweden Festivals (tidigare Svenska Musikfestivaler). Läs artikeln.