SWEDEN FESTIVALS STÄRKER FESTIVALSVERIGE!

SWEDEN FESTIVALS…

…är festivalens röst i svensk kulturpolitik
…främjar festivalen som en dynamisk och utmanande kraft i samhället
…skapar idéutbyte mellan festivalarrangörer
…förmedlar kunskap om festivaler till publiken
...stimulerar till utbildning av nya festivalarrangörer
…arbetar internationellt i Norden och Europa

DET HÄR ÄR SWEDEN FESTIVALS

 • SWEDEN FESTIVALS bildades 1984 och är en nationell medlemsorganisation för svenska kulturfestivaler. Organisationen arbetar kulturpolitiskt för festivalformen positionering - som konstyttring och kulturbärare, oavsett konstnärlig genre. SF fungerar som partner och kunskapsförmedlare för medlemmar och främjar idéutbyte mellan festivalarrangörer samt ger stöd och råd gällande bidragsgivning.
 • SWEDEN FESTIVALS anordnar vidareutbildningar, konferenser, seminarier och träffar samt representerar festivalsverige i internationella sammanhang såsom European Festival Association EFA, ett nätverk med över 2000 medlemmar i 40 länder. SF är en träffpunkt för fördjupat erfarenhetsutbyte och inspiration som ger chans att vidga horisonten och finna samarbeten. 
 • SWEDEN FESTIVALS är din festivalfamilj i norrskenets ljus!

FÖRDELAR VID MEDLEMSKAP I SWEDEN FESTIVALS:

 • Automatisk medlemskap i EFA (European Festivals Association) och MAIS (Musikarrangörer i Samverkan)
 • Förstärkt position gentemot publik och beslutsfattare, kommunalt regionalt och nationellt
 • Tillgång till medlemmarnas gemensamma kunskapsbank
 • Tillgång till andra länders festivalnätverk
 • Hjälp, stöd och råd i juridiska- och skattetekniska frågor
 • Erbjudanden om subventionerade konferenser, kurser och seminarier 
 • Löpande medlemsbrev med festivalinformation och -nyheter 
 • Information om olika former av bidrag som endast riktar sig till medlemmar 
 • En egen redigerbar sida på Sweden Festivals hemsida
 • Marknadsföring av din festival genom SFs olika plattformar

Ansök om att bli medlem

Ansök om medlemskap genom att klicka här

Avgiften för medlemskap består av en medlemsavgift om 3.000 kronor som är momsbefriad, samt en serviceavgift på 3000 kronor exkl moms. Biennaler och vilande medlem betalar enbart medlemsavgift det år då ingen festival arrangeras.

Uppsägning av medlemskapet görs skriftligen till SF:s styrelse året innan medlemskapet ska sluta gälla.

DEN OBUNDNA KRAFTEN

Sverige ligger efter övriga Europa när det gäller att erkänna festivalen som en viktig kulturbärare. Det menar Peter Eriksson och Noomi Hedlund på branschorganisationen Sweden Festivals (tidigare Svenska Musikfestivaler). Läs artikeln.