NordicBaltic Festival Platform

The 3rd Arts Festival Conference organised by the NordicBaltic Arts Festival Platform was recently completed in Helsingborg, Sweden.

The theme was "Festivals-Tourism-Local Communities". The 2017 Conference of the NordicBaltic Festival Platform was the first-ever dual-city event, taking place on 21-22 November 2017 in Helsingør/Helsingborg (Denmark/Sweden). The annual conference onference brings together managers and artistic directors of festivals from all fields of art and culture to exchange ideas and best practices, make new connections and explore various possibilities for cooperation, and attend some great, avant garde performances from the Nordics. 

For more information on the 2017 Conference go to the NordicBaltic Festival Platform. The 2017 conference was hosted by Dunkers Kulturhus, Helsingborg, and Passagefestival/Helsingør Teater, Helsingør, supported by the Swedish Instiute and the Nordic Culture Fund. The conference was further supported by Musik i Syd, Sweden, and the cities of Helsingør and Helsingborg.  

Read also more about past conferences:

The conference in Vilnius, Lithuania, 2016. See details of the conference and the full programme

The conference in Stockholm, Sweden, in 2015. See details of the conference and read Katrin Jakobsdóttirs speech HERE  

Read more about the NordicBaltic Festival Platform at nordicbalticfestivals.org

 

 

 

NordicBaltic Festival Platform - i fyra punkter

1. to explore the NordicBaltic identity through art and to market and channel the conception through our
festivals,

2. find practical ways to encourage strategies for collaborative projects s.a. forming new partnerships,

3. increase funding possibilties for festivals to realize their goals, and

4.  look for financial means to sustain the platform, its working group, a project manager and an
annual workshop/fair/seminar.

 

Bakgrund

På initiativ av Svenska Musikfestivaler (numera Sweden Festivals) enades ett antal nordiska och baltiska kollegor om att anordna en festivalkonferens på Island 5-7 oktober 2011. Mötet ägde rum i samband med det årliga arrangemanget av Nordiska Musikdagar och invigningen av det nya konserthuset Harpa i Reykjavik. Ett  bidrag från Nordisk Kulturfond gjorde konferensen möjlig.

Här samlades 45 representanter för festivaler från Island, Färöarna, Grönland, Norge, Danmark, Finland, Estland, Litauen, Lettland och Sverige. Huvudtalare var Franz Patay, CEO från Mozart-året i Wien 2006. Under mötet presenterade alla länder situationen för konst och kultur och för festivaler i respektive land. Därefter följde en debatt om hur ett ett nordiskt-baltiskt samarbete skulle kunna se ut.

Mötet resulterade i ett pressmeddelande och ett protokoll. Konferensen beslöt att arbete för att stärka festivalsamarbetet mellan länderna i Norden och Baltikum samt att försöka få till stånd ett nytt möte längre fram för att hitta konkreta former för ett sådant samarbete.

I samband med Nordiska Musikdagar 2012 arrangerade Svenska Musikfestivaler, med stöd från Nordisk Kulturfond och Statens Musikverk, en uppföljning av konferensen i Reykjavik. Detta mötet ägde rum i Stockholm 12-14 oktober. 27 delegater från Färöarna, Finland, Island, Norge, Estland, Litauen, Lettland och Sverige deltog varav ett 10-tal kom från SMFs egna medlemsfestivaler. Under lördag presenterade Lluis Bonet, från universitetet i Barcelona, den 390-festivaler-stora europeiska festivalstudien FESTudy som pågått 2011-2012. Studien publicerades sedan på ett symposium i Lille, Frankrike, i november 2013.

På inbjudan av Latvian Concerts, Riga Festival och i samband med Classical NordicBaltic 2013 anordnades  ett 3e möte i Riga 19 februari. En platform bildades och arbetsgruppen på 6 personer, fick ett mandat att fortsätta driva arbetet. I juni 2013 träffade arbetsgruppen Nordiska ministerrådet i Köpenhamn för att förankra platformen och få feedback på bildandet av NordicBaltic Festival Platform.

Det fjärde mötet för nordiska och baltiska festivalarrangörer ägde rum i Kulturhuvudstaden Riga i dagarna 4-6 mars 2014. NordicBaltic Festival Platform arrangerade ett seminarium om FESTudy - den europeiske festivalstudien - och deltog i Classic NordicBaltic 2014. Alla deltagare var inbjudna att närvara på 20 års jubileet av the Great Latvian Award på kvällen 4 mars. För tredje gången fick NordicBaltic Festival Platform stöd av Nordisk Kulturfond.