NordicBaltic Festival Platform

Next confererence Vilnius, Lithuania, 3-4 November 2016

The upcoming two-day conference in Vilnius is a continuation of the 2015 Stockolm-conference and a unique opportunity for festival organizers in the Nordic and Baltic countries to meet, exchange experiences and plan artistic and operative partnerships. The conference aims to bring together managers and artistic directors of festivals from all fields of art to exchange ideas and best practices, make new connections and explore various possibilities for cooperation and to visit some of the great arts shows in Vilnius. It will include:

- speeches by central figures in the Nordic-Baltic culture scene,

- discussions on how to attract people in the region to festivals, how to programme a Nordic-Baltic festival and how to use city space better in festivals,

- networking sessions for participants,

- presentations of funding possibilities,

5 project presentations from the region's festivals seeking new partnerships,

- short festival presentations with prior registration.  

Get all the details of the conference

See the full programme and register HERE

 

 

Nordic Baltic Festival Platform conference in Stockholm on 29-30 October 2015.

The platform held on 29 and 30 October 2015, its first platform conference in Stockholm on the theme of Nordic Baltic Cultural Cooperation and identity. The keynote speaker was the Icelandic parliamentarian and former minister of culture, Katrin Jakobsdóttir. The conference had 75 participants from 9 countries and was opened by Bengt Goransson, Swedish educator and Former Minister of Culture in Sweden. The first day concluded with a concert at the Immanuel Church and a grand reception at the City Hall in Stockholm.

On the second day 6 artistic collaborative projects from Norway, Latvia, Estonia, Finland and Sweden was presented. These were pre-selected by the platform's working group. Elin Rosenström from the Swedish Arts Council presented Creative Europe, Peter Larsen, from the Nordic Cultural Fund presented the Fund and its grants and Hugo de Greef, European Festivals Association Interim General Secretary presented Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE).

The conference ended on Friday with a panel discussion and a few short pre-booked presentations from the participants followed by either a concert at the Stockholm Concert Hall, or a performance at the House of Contermporary Dance and a closing dinner at the Hotel Birger Jarl.

Read Katrin Jakobsdóttirs speech HERE  

Read more and apply at NordicBaltic Festival Platform

 

 

 

NordicBaltic Festival Platform - i fyra punkter

1. to explore the NordicBaltic identity through art and to market and channel the conception through our
festivals,

2. find practical ways to encourage strategies for collaborative projects s.a. forming new partnerships,

3. increase funding possibilties for festivals to realize their goals, and

4.  look for financial means to sustain the platform, its working group, a project manager and an
annual workshop/fair/seminar.

 

Bakgrund

På initiativ av Svenska Musikfestivaler (numera Sweden Festivals) enades ett antal nordiska och baltiska kollegor om att anordna en festivalkonferens på Island 5-7 oktober 2011. Mötet ägde rum i samband med det årliga arrangemanget av Nordiska Musikdagar och invigningen av det nya konserthuset Harpa i Reykjavik. Ett  bidrag från Nordisk Kulturfond gjorde konferensen möjlig.

Här samlades 45 representanter för festivaler från Island, Färöarna, Grönland, Norge, Danmark, Finland, Estland, Litauen, Lettland och Sverige. Huvudtalare var Franz Patay, CEO från Mozart-året i Wien 2006. Under mötet presenterade alla länder situationen för konst och kultur och för festivaler i respektive land. Därefter följde en debatt om hur ett ett nordiskt-baltiskt samarbete skulle kunna se ut.

Mötet resulterade i ett pressmeddelande och ett protokoll. Konferensen beslöt att arbete för att stärka festivalsamarbetet mellan länderna i Norden och Baltikum samt att försöka få till stånd ett nytt möte längre fram för att hitta konkreta former för ett sådant samarbete.

I samband med Nordiska Musikdagar 2012 arrangerade Svenska Musikfestivaler, med stöd från Nordisk Kulturfond och Statens Musikverk, en uppföljning av konferensen i Reykjavik. Detta mötet ägde rum i Stockholm 12-14 oktober. 27 delegater från Färöarna, Finland, Island, Norge, Estland, Litauen, Lettland och Sverige deltog varav ett 10-tal kom från SMFs egna medlemsfestivaler. Under lördag presenterade Lluis Bonet, från universitetet i Barcelona, den 390-festivaler-stora europeiska festivalstudien FESTudy som pågått 2011-2012. Studien publicerades sedan på ett symposium i Lille, Frankrike, i november 2013.

På inbjudan av Latvian Concerts, Riga Festival och i samband med Classical NordicBaltic 2013 anordnades  ett 3e möte i Riga 19 februari. En platform bildades och arbetsgruppen på 6 personer, fick ett mandat att fortsätta driva arbetet. I juni 2013 träffade arbetsgruppen Nordiska ministerrådet i Köpenhamn för att förankra platformen och få feedback på bildandet av NordicBaltic Festival Platform.

Det fjärde mötet för nordiska och baltiska festivalarrangörer ägde rum i Kulturhuvudstaden Riga i dagarna 4-6 mars 2014. NordicBaltic Festival Platform arrangerade ett seminarium om FESTudy - den europeiske festivalstudien - och deltog i Classic NordicBaltic 2014. Alla deltagare var inbjudna att närvara på 20 års jubileet av the Great Latvian Award på kvällen 4 mars. För tredje gången fick NordicBaltic Festival Platform stöd av Nordisk Kulturfond.

 

Arbetsgruppen består av

Steinunn Birna Ragnarsdóttir, Konserthallen Harpa och Reykholt Music Festival (Iceland)
Ieva Tamutyte (Danas Skramtai), National Philharmonic Society, Vilnius och Vilnius Festival, (Lithuania)
Leelo Lehtla, Tallin Chamber Music Festival och Rapla Music Festival (Estonia)
Kai Amberla, Finland Festivals (Finland)
Svein Eriksen, Norway Festivals (Norway)
Jan Ove Hafstad, Sweden Festivals (Sweden)

men har ibland utökats med representanter från andra länder, som t ex Lettland.