Konsert

lördag, maj 28, 2022 - 19:00 - 20:15

MATS & MORGAN DUO

Lokal: 
Värmekyrkan
Ort: 
Norrköping
Beskrivning: 

Morgan Ågren är en Grammy-prisbelönt trumslagare på båda sidor om Atlanten. 2010 fick han den hedervärda titeln ”bästa fusionstrummis” i Modern Drummers läsareundersökning. 1981 hittade han sin livslånga musikaliska partner, den blinde keyboardisten Mats Öberg och sedan dess har de kontinuerligt samarbetat. Mats fick nyligen en Grammis tillsammans med Lena Willemark och Jonas Knutsson och verkar med egen trio, solo och andra konstellationer. Trots sina framgångsrika individuella karriärer har fundamentet för dessa två eminenta musiker alltid varit att spela tillsammans i Mats/Morgan Band och 2021 firade duon 40 år tillsammans. Det går inte att undvika att nämna kopplingen till Frank Zappa som de gästade 1988 när han gjorde sitt sista gig i Stockholm. Efter detta bjöd Zappa svenskarna att delta vid två ytterligare projekt i USA. ”They played unbelievably, just unbelievably.” Frank Zappa. I samarbete med Umeå Jazzfestival och Östgötamusiken.
Mats Öberg – keyboard, munspel och röst Morgan Ågren - slagverk och elektronik
Biljetter: louisdegeer.se/evenemang Medarrangör: Jazzklubben Crescendo.

Beskrivning: 

Morgan Ågren is a Grammy-winning drummer on both sides of the Atlantic. In 2010, he received the honorable title of "best fusion drummer" in Modern Drummer's reader survey. In 1981 he found his lifelong musical partner, the blind keyboardist Mats Öberg and since then they have continuously collaborated. Mats recently received a Grammy together with Lena Willemark and Jonas Knutsson. He works with his own trio, solo and in other constellations. Despite their successful individual careers, the foundation for these two eminent musicians has always been to play together in the Mats / Morgan Band and in 2021 the duo celebrated 40 years together. It is inevitable to mention the connection to Frank Zappa that they visited in 1988 when he did his last gig in Stockholm. After this, Zappa invited the Swedes to participate in two additional projects in the United States. "They played unbelievably, just unbelievably." Frank Zappa. In collaboration with Umeå Jazz Festival and Östgötamusiken.
Mats Öberg - keyboard, harmonica and voice Morgan Ågren - percussion and electronics
Co-organizer: Jazzklubben Crescendo.