Konsert

lördag, 11, 10:00 - söndag, februari 12, 2023 - 13:00

Seminarieprogram - (Scroll down for English version)

Lokal: 
VALAND
Ort: 
Göteborg
Beskrivning: 

Lördag 11 mars 

10.00-10.30 MAIS och Förvaltningen för Kulturutveckling Västra Götalandsregionen
Välkommen och praktisk information från MAIS, Sweden Festivals och Förvaltningen för Kulturutveckling. Jennie Wilhelmsson, Enhetschef Kultur och Upplevelse
Förvaltningen för kulturutveckling, berättar om aktuella projekt och verksamhet.

10.30-11.40 Ukrainska Institutet och arrangörsnätverket Knutpunkt
Mariana Bondarenko, Ukrainska Institutet berättar om förutsättningar för Ukrainska musiker och arrangörer. Maria Rylander från arrangörsnätverket Knutpunkt berättar om deras arbete med att stärka arrangörer och kulturlivet i stort.

11.40-12.00 Ganna Grynia (UKR) sång och Povel Widestrand piano från Ganna Ensemble
Ett smakprov från pågående turné #standwithukraine. På söndag kl. 17.00 spelar hela ensemblen välgörenhetskonsert på Valand.

12.00-13.00 Lunch

13.00-16.30 Lilla Ordenssalen
13.00-13.45 Utmaningar för regional samverkan med perspektiv från genrer mellan reggae och dödsmetall. Jonathan Björk (På turné), Jesper Westermark och Niklas Carlsson (Kontaktnätet) och Nina DeHeney och Henrik Denerin från Levande Musik.
13.45-14.30 Kulturrådet informerar. Lusciana Marques koordinator för bidrag till det fria kulturlivet och stf. enhetschef för fria kulturlivet, scenkonst, musik, bild och form
14.30-15.00 Fikapaus
15.00-16.30 Gruppvisa diskussioner och nätverkande. 

13.00-16.30 Garderoben
13.00-13.45 Sweden Festivals årsmöte
13.45-14.30 European Festivals Association (EFA) med projektet EFFEA där festivaler tar emot talangfulla artister i residens. Audrey Brisack (EFA), Fringe Festival och All My Friends are Stars Festival
14.30-15.00 Fikapaus
15.00-15.45 EFFE SEAL, något för Västra Götalandsregionen? Carita Forslund Festivalplattformen, Audrey Brisack European Festivals Association
15.45-16.30 Fria diskussioner och nätverkande

16.30-17.50 Middag 

Söndag 12 mars

09.00-09.45 MAIS arrangörsguide
Niklas Carlsson MAIS berättar om arbetet med uppdatering av guiden och hur denna kan vara en resurs för såväl nya som erfarna arrangörer.

10.00-11.00 Lilla Ordensalen
Presentationer av arrangörsföreningar och exempel på samverkan. Bunkern bokar, Jazzföreningen Nefertiti, Possibillitas och Föreningen levande musik.

10.00-11.00 Garderoben
Presentationer av festivaler. Nordic Song Festival, Fringe Festival, All My Friends are Stars Festival och Frontside Festival tillsammans med Festivalplattformen och EFA.

11.00-11.30 Garderoben
Rekrytera, vårda och organisera volontärer när du arrangerar en festival – allt på ett ställe! 

Lise-Lotte Janson från Mobilise pratar om ett evenemangs utmaningar och visar ett system med funktionaliteter i en volontärplattform som organiserar människor

11.30-12.00 Diskussioner i grupper

12.00-13.00 Lunch

Beskrivning: 

Saturday 11 Mars

10.00-10.30 MAIS and the Administration for Cultural Development Västra Götaland Region
Welcome, practical information and presentation from the Administration for Cultural Development

10.30-11.40 Ukrainian Institute and the NGO network "Knutpunkt"
Mariana Bondarenko, Ukrainian Institute talks about the conditions for Ukrainian musicians and organizers. Maria Rylander from the network "Knutpunkt" talks about their work to strengthen organizers and cultural life in general.

11.40-12.00 Ganna Grynia (UKR) vocals and Povel Widestrand piano from Ganna Ensemble
A short interlude from the ongoing tour #standwithukraine. On Sunday at At 17.00 the whole ensemble plays a charity concert at Valand.

12.00-13.00 Lunch

13.00-16.30 Lilla Ordensalen
13.00-13.45 Challenges for regional cooperation with perspectives from genres between reggae and death metal. Jonathan Björk (On tour), Jesper Westermark and Niklas Carlsson (Kontaktnätet)
13.45-14.30 The Swedish Art Council informs. Lusciana Marques coordinator for contributions to the free cultural life and deputy head of unit for free cultural life, performing arts, music, image and form
14.30-15.00 Coffee break
15.00-16.30 Group discussions and networking.

13.00-16.30 The cloakroom
13.00-13.45 Sweden Festival's annual meeting
13.45-14.30 European Festivals Association (EFA) with the project EFFEA where festivals invites and works with emerging artists in residence. Audrey Brisack (EFA), Fringe Festival and All My Friends are Stars Festival
14.30-15.00 Coffee break
15.00-15.45 EFFE SEAL, something for the Västra Götaland region? Carita Forslund Festival Platform, Audrey Brisack European Festivals Association
15.45-16.30 Free discussions and networking

16.30-17.50 Dinner

Sunday Mars 12

09.00-09.45 MAIS guide for music organizers
Niklas Carlsson MAIS talks about the work with updating the guide and how it can be a resource for both new and experienced organizers.

10.00-11.00 Lilla Ordensalen
Presentations of NGO promoter associations and examples of cooperation. Bunkern bokar, Jazz Association Nefertiti, Possibillitas and Levande musik

10.00-11.00 The Cloakroom
Presentations of festivals. Nordic Song Festival, Fringe Festival, All My Friends are Stars Festival and Frontside Festival together with the Festival Platform and EFA.

11.00-12.00 Discussions in groups

12.00-13.00 Lunch