Bergmanfestivalen

Bergmanfestivalen, Dramatens internationella teaterfestival, erbjuder publiken gästspel utspritt under hösten 2024. I stället för att vara en sammanhållande mötesplats för internationell scenkonst som tidigare, kommer Dramaten att erbjuda publiken internationella gästspel utspritt under spelåret. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste information om Bergmanfestivalen och Dramaten.

I samband med Ingmar Bergmans bortgång 2007 föddes idén att skapa en internationell teaterfestival till hans minne. Initiativtagare var dåvarande Dramatenchefen Staffan Valdemar Holm och den första Bergmanfestivalen genomfördes våren 2009. Den följdes upp av en andra festival våren 2012 och sedan 2016 med en festival i augusti-september. 2018, det år då Ingmar Bergman skulle fyllt 100 år, hölls en stor festival med många Dramatenpremiärer och gästspel.

Kungliga Dramatiska teatern/ The Royal Dramatic Theatre

P O Box 5037, S-10241 STOCKHOLM

www.dramaten.se/bergmanfestivalen

www.dramaten.se
www.twitter.com/dramaten
www.facebook.com/kungligadramatiskateatern
www.instagram.com/dramaten