Bergmanfestivalen

Bergmanfestivalen, Dramatens internationella teaterfestival, erbjuder publiken gästspel utspritt under spelåret 2022/2023. I stället för att vara en sammanhållande mötesplats för internationell scenkonst som tidigare, kommer Dramaten att erbjuda publiken internationella gästspel utspritt under spelåret. 

THE SHEEP SONG

En ordlös och mycket annorlunda fabel om vår rädsla för och längtan efter förändring. Uppsättningen, med sex skådespelare och 15 levande får på scenen, hade urpremiär i maj 2021 och har därefter spelat på flera teatrar och festivaler i Europa.

The Sheep Song berättar det belgiska teaterkompaniet FC Bergman om en varelse som inte längre är nöjd med sig själv. Den känner att den har mer inom sig och att den är avsedd att leva ett annat, härligare liv än sina gelikar. Fast besluten att trotsa ödet, fysikens lagar och god smak förbereder sig Ovis Orientalis Avis för att genomgå den ultimata förvandlingen. Men, mörka moln dyker upp vid horisonten. Hovarnas dunkande får jorden att darra. Den gapande munnen väntar. Viljan till förändring visar sig vara en storm som är svår att stilla.

Med The Sheep Song tar FC Bergman återigen sig an en djurfabel, efter bland annat Van den vos (2013), som är baserad på den välkända medeltida berättelsen om räven Reynard. Men, medan Van den vos var en radikalt uppdaterad och humaniserad version av originalberättelsen, förblir huvudpersonen i The Sheep Song ett får.

Produktion: FC Bergman, Toneelhuis
Samproduktion:
 Holland Festival, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa, med stöd av den belgiska federala regeringens skatteskydd.

Nästa internationella gästspel är CHEKHOV'S FIRST PLAY 15-17 december.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste information om Bergmanfestivalen och Dramaten.

I samband med Ingmar Bergmans bortgång 2007 föddes idén att skapa en internationell teaterfestival till hans minne. Initiativtagare var dåvarande Dramatenchefen Staffan Valdemar Holm och den första Bergmanfestivalen genomfördes våren 2009. Den följdes upp av en andra festival våren 2012 och sedan 2016 med en festival i augusti-september. 2018, det år då Ingmar Bergman skulle fyllt 100 år, hölls en stor festival med många Dramatenpremiärer och gästspel.

Kungliga Dramatiska teatern/ The Royal Dramatic Theatre

P O Box 5037, S-10241 STOCKHOLM

www.dramaten.se/bergmanfestivalen

www.dramaten.se
www.twitter.com/dramaten
www.facebook.com/kungligadramatiskateatern
www.instagram.com/dramaten