Bergmanfestivalen

The Ingmar Bergman demon

Bergmanfestivalen grundades 2009 av Dramaten med målet att vara en angelägenhet för den samtida nationella och internationella teaterkonsten genom att presentera föreställningar från hela världen i Ingmar Bergmans anda. Festivalen blev en stor framgång och inspirerade till en uppföljande festival 2012 och 2016.

Jubileumsåret 2018, då Ingmar Bergman skulle fyllt 100 år, kommer att bli ett särskilt viktigt år för festivalen. Vi siktar extra högt för att attrahera kvalitativa teateruppsättningar som ger intryck och avtryck i teatersverige. En lång rad aktörer inom det svenska kulturlivet kommer att delta i firandet: Dramaten tillsammans med Stiftelsen Ingmar Bergman, Sveriges Television, svensk Filmindustri, och många fler.

Bergmanfestivalen är ett viktigt led i Dramatens internationella satsning på att genom utbyten och samarbeten över gränserna bidra till en konstnärlig utveckling som kommer både publik och scenkonstnärer till godo.

Genom Bergmanfestivalen kan vi ge vår publik, våra medarbetare och kollegor intressanta och spännande internationella impulser. Festivalen blir ett viktigt komplement till vår ordinarie repertoar och vi vill hälsa publik och gäster varmt välkomna till Dramaten under elva intensiva festivaldagar!

Eirik Stubø
VD/Teaterchef
Kungliga Dramatiska Teatern

If you have a production or program that you want us to consider for the festival, we will look into your suggestion and get back to you if we want further information.
If you are interested in the program of the upcoming festival, it will be released in the spring of 2018. Please check our website for updates: www.dramaten.se/bergmanfestivalen.
If you have any other questions we will get back to you as soon as we can. 
With warm regards,The Ingmar Bergman International Theatre Festival

Ingmar Bergman International Theatre Festival

Kungliga Dramatiska teatern/ The Royal Dramatic Theatre

P O Box 5037, S-10241 STOCKHOLM

www.dramaten.se/bergmanfestivalen

www.dramaten.se
www.twitter.com/dramaten
www.facebook.com/kungligadramatiskateatern
www.instagram.com/dramaten