Bergmanfestivalen

The Ingmar Bergman demon

Bergmanfestivalen har sedan dess första genomförande 2009 varit en mötesplats för internationell teater. Antalet gästspel och besökare har vuxit från gång till gång. Festivalen 2018 var extra speciell, eftersom hela året var ett jubileumsår till minne av Ingmar Bergman. Planeringen för ett genomförande i augusti 2020 var i full gång när man var tvungen att ta det smärtsamma beslutet att ställa in 2020 års festival.

Konstnärliga samtal och kontakter över nationsgränserna är avgörande för utvecklingen av teater som konstform. Dessa får inte, låter sig inte stoppas av en pandemi. Samtalen och utbyten blir ännu viktigare efter denna utmanande tid av isolering och distansering mellan människor, samhällen, länder och kulturer. När beslutet togs att festivalen inte skulle genomföras enligt plan i augusti 2020, påbörjades ett arbete att hitta andra former för att genomföra festivalens program så långt det är möjligt. Efter ett utmanande år och många grusade förhoppningar är förhoppningen att William Kentridges SIBYL äntligen ska möta publiken på Dramaten hösten 2021. Även Mein Kampf, ett gästspel från den polska teatern Teatr Powszechny, är planerad. Samtal med internationella gäster, inför publik och inspelade, kommer också att presenteras löpande. Nu finns samtalet Internationell utblick: Konst och kris  på Dramaten Play.

Nästa ordinarie upplaga av Bergmanfestivalen är planerad till hösten 2022.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste information om Bergmanfestivalen och Dramaten.

If you have a production or program that you want us to consider for the festival, we will look into your suggestion and get back to you if we want further information.
If you are interested in the program of the upcoming festival, it will be released in the spring of 2018. Please check our website for updates: www.dramaten.se/bergmanfestivalen.
If you have any other questions we will get back to you as soon as we can. 
With warm regards,The Ingmar Bergman International Theatre Festival

Ingmar Bergman International Theatre Festival

Kungliga Dramatiska teatern/ The Royal Dramatic Theatre

P O Box 5037, S-10241 STOCKHOLM

www.dramaten.se/bergmanfestivalen

www.dramaten.se
www.twitter.com/dramaten
www.facebook.com/kungligadramatiskateatern
www.instagram.com/dramaten