Dala-Floda Operafest

I vår overkligt vackra bygd arrangeras Dala-Floda Operafest. Festivalen startades av Anna Eklund Tarantino med en vision att föra ut operan till folket, och den har växt sig större år efter år.

Festivalveckan äger rum i början av augusti och består vanligtvis av en eller två operauppsättningar samt konserter, kurser, workshops och seminarier.

Vi har tagit emot en stor mängd utmärkelser och priser samt är även uppmärksammade internationellt. Någon liknande festival finns inte någon annanstans. Vi befinner oss långt ifrån de fina salongerna, men förmedlar ändå kulturupplevelser som går rakt in i hjärtat på publiken. Till oss hittar såväl operanördarna som förstagångsbesökaren.

Även om föreningens huvudmålsättning är den publika musikfestivalen, och att ge publiken en fin kulturupplevelse, så kan det inte nog understrykas den folkbildande effekt vårt arbete har. Vi breddar operaintresset och inkluderar aktivt för varje år nya grupper i vårt arbete. Vår verksamhet stimulerar såväl den enskilda som den lokala musikverksamheten i stort.

Dala-Floda Operafest startade som ett projekt att föra ut operan till folket – men inte bara till – utan även ”bland, med och av folket”. Sakta har Operafesten vuxit och flera olika scener och programpunkter har prövats.

Dala-Floda Operafest (ideell förening)
Ordförande Ann-Christin Wassberg acwassberg@gmail.com

Medlemsfrågor
Kassör Åsa Lindström asa.lindstroem@hotmail.com

Producent
Erik Johansson, esoj@esoj.se

Konstnärlig ledare och kursansvarig
Anna Eklund Tarantino punkisanna@gmail.com
Telefon: 0707-164881 OBS! endast sms.