Live Green

Festivals & Events

Mästare i hållbar festivalproduktion sedan 2010. Vår organisation började som en ungdomsdriven musikfestival, och vi fortsätter att använda evenemang som en plattform för att förena, engagera och utforska.

Academy

Vi samlar kunskap, forskning och verktyg om klimatanpassade, jämställda och inkluderande evenemang samt kommunikation, förändringsarbete och social innovation.

Projects

LiveGreen startar och leder projekt där kultur, innovation och förändringsskapande kombineras. Vårt team är en blandning av entreprenörer, producenter och hållbarhetsexperter.

MASTERCLASS, https://www.livegreen.se/masterclass/

Om vi ska lyckas ställa om samhället behöver vi många som kan bemästra hållbarhet. Evenemang och festivaler kan inspirera, förena, sätta nya normer och visa vägen mot en bättre framtid!

I vår masterclass får du kuskap och verktyg inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samt kommunikation och förändringsarbete.

Kreativitet och nya idéer är nyckeln till att lösa lokala och globala utmaningar. Sedan 2010 har vi stöttat 200+ unga changemakers och innovatörer.

Vi designar upplevelser och utbildningskoncept säväl som strategiska processer för hållbar omställning inom organisationer och samhället.

Vi vet att människor lär sig bättre när de har kul! Det är därför vi adresserar komplexa utmaningar och kriser genom musik- och konstevenemang.

I mer än tio år har vi utvecklat verktyg som hjälper ledare och organisationer att minimera sitt negativa avtryck och maximera sin positiva impact.