Lyckå Kammarmusik Festival

Kära Musikvänner!

Lyckå Kammarmusik Festival 2023 genomfördes på ett fantastiskt härligt sätt! Tack för allt arbete, allt engagemang! Det känns som en bragd att vi lyckades. Med energi, känsla och förmåga blev det den 40:e festivalen.

Tack till er alla: publik, medarbetare och artister för strålande insatser, så att årets festival blev en angelägenhet, speglad i chiaroscuro: ljus och mörker, fragment, aspekter, dissonans - nyckelorden för årets festival.

Det handlar om avgörande ögonblick - det pågående livet. Det handlar om att bevara det lilla som bara passerar, livet i sina sannaste beståndsdelar - och i takt med att det mörknar - ser man ljuspunkterna tydligare.

Lyckå Kammarmusik Festival 2023, en efterlängtad ljuspunkt som med kreativitet, vitalitet och reflektion blev livgivande. Festivalen är med sin långa historia sannerligen en mäktig händelse - en kulturgärning som vi kan vara glada och stolta över.

Det inspirerar till fortsättning!

Nu låter vi årets festival sjunka in och så småningom tar vi sats för nya bravader i musikens och konstens tecken med Lyckå Kammarmusik Festival 2024.

Hoppas vi ses då!

Varma musikhälsningar

Berth Nilsson

Konstnärlig ledare

BILJETTER OCH INFORMATION
Karlskrona Turistbyrå tel 0455-30 34 90
www.lyckafestival.com