Lyckå Kammarmusik Festival

Lyckå Kammarmusik Festival - Blekinges Internationella Festspel genomfördes 2021 - strålande härligt!

Det känns som en bragd. Med energi, känsla och förmågablev det den 38:e festivalen. Det var sannerligen mäktigt och en kulturgärning. Saker och ting är aldrig lätta som vi skulle önska och många livsvillkor ligger utanför vår kontroll. Det är därför det är mycket viktigt att vi kan hantera rådande omständigheter och lära oss att hantera kriser och besvikelser med vårt förnuft - men ändå låta det mänskliga finnas till - med absolut närvaro. Det gjorde vi med denna Lyckå Kammarmusik Festival.

Varma musikhälsningar
Berth Nilsson 

BILJETTER OCH INFORMATION
Karlskrona Turistbyrå tel 0455-30 34 90
www.lyckafestival.com