Lyckå Kammarmusik Festival

Kära Musikvänner!

Lyckå Kammarmusik Festival handlar om Re-Creation - om att levandegöra.

Vaclav Havel och det tjeckiska utgör inspirationskällor för årets Lyckå Kammarmusik Festival som får ett humanistiskt avstamp. Vaclav Havel, en dramatiker och samvetsfånge som blev president i Tjeckoslovakien och Tjeckien. Efter att ha mött många motgångar levde Havel med en anda av hopp, som han definierade som "förmågan att arbeta för något för att det är bra, inte bara för att det har en chans att lyckas." Hans fredliga motstånd skakade grunden för ett imperium, avslöjade tomheten i en repressiv ideologi och bevisade att moraliskt ledarskap är mer kraftfullt än något vapen. Han spelade en avgörande roll i sammetsrevolutionen som vann hans folk dess frihet och inspirerade generationer att nå självbestämmande och värdighet i alla delar av världen. Han förkroppsligade också strävandena hos en halv kontinent som hade blivit avskuren av järnridån och hjälpte till att släppa lös historiens tidvatten som ledde till ett enat och demokratiskt Europa.

Vilken anda!

Detta inspirerar oss för att forma en Lyckå Kammarmusik Festival som förhoppningsvis har något att säga - där nyckelorden är ”avsked - en ny värld”.

Vi har mycket på hjärtat som vi vill dela med oss av.

Ser fram emot att mötas.

hälsar

Berth Nilsson

Konstnärlig ledare

BILJETTER OCH INFORMATION
Karlskrona Turistbyrå tel 0455-30 34 90
www.lyckafestival.com