Stålboga Kulturfestival

PROGRAM 2017

13 juni 2017  Giovannikvartetten

16 juni 2017  Terés Löf & Johan Ullén "Fyrhändigt"

27 juni 2017  Winterreise Staged

17 augusti 2017  Agnes Auer & David Huang

Alla konserter ges i Stålboga Paviljong kl 19:00.

Stålboga Bruk och Kulturfestival ligger i Södermanland utanför Malmköping c:a 10 mil från Stockholm, ta av från E20 till väg 55 söderut, till vägskylt Stålboga.

Stålboga Bruk
Adress: Stålboga Bruk, 64296 Malmköping
E-post: info@stalbogabruk.se