Stockholm Folk Festival

Kära vänner till Stockholm Folk Festival !

Vi har beslutat att omstrukturera vår älskade festival som under de senaste fyra åren vuxit i både betydelse och omfattning.
Under förra årets folkfest kom under två dagar mer än 8.000 besökare.

Vår ambition är att nå en publik såväl lokalt, nationellt som internationellt med ett utbud av folkmusik, blues, visa, country, singer/songwriters, ja, folk-världsmusik i alla dess former.

Våra ledord är mångfald, öppenhet och tolerans och att döma av det fina gensvar vi har fått från såväl publik som musiker behövs Stockholm Folk Festival.
Med sitt gränsöverskridande utbud av musik, kurser, dans och gemenskap.

För att kunna nå den ambitionsnivå vi önskar, vlll vi nu under ett helt år arbeta med utveckling och planering på alla nivåer, inte minst organisatoriskt.
Därför gör Stockholm Folk Festival en behövlig paus sommaren 2016.

Välkomna åter 2017

Hilda Music Theatre Art Production AB
Saltmätargatan 7, 2tr
113 59 Stockholm

Tel-växel: 08-660 80 88
Fax: 08-615 67 88
Epost: info(at)mtaprod.se

Kontorets öppettider: Vardagar 08:00-18:00 och vi har lunchöppet.