Nyhetsartikel

26 jan 2017

Festivaler! ANSÖK NU! - deadline 17 februari

EUROPE FOR FESTIVALS, FESTIVALS FOR EUROPE. Nu är det hög tid för alla svenska festivaler att ansöka om en EFFE Label 2017-18. Under namnet EFFE kan du som har en festival ansöka om att i två år inneha en EU-märkning för din festival. European Festivals Association (EFA) arrangerar EFFE på uppdrag av EU. EFFE är ett program för festivaler som anser att det är viktig för Europas festivaler att bli erkända av sina kollegor och av EU för deras enastående kvalitet och arbete. Märkets mottagare drar nytta av ökad synlighet, nya möjligheter till nätverkande, samhörigheten i en gemenskap av konst- och kulturfestivaler samt att få ett erkännande för sina enastående värden. Ovanpå dessa fördelar, är det viktigt att ansöka så att EFFE 2017-18 kan resultera i en permanent EU-program för festivaler i framtiden.

Nedan kan du läsa mer om själva ansökningsförfarandet som är lite olika beroende på om du har en Label 2015-16, är tidigare registrerat på EFFEs hemsida eller ansöker för första gång. Endast konst- och kulturfestivaler kan söka! Se listan nedan. I ansökan ska man beskriva festivalens konstnärliga och innovativa sida, hur man arbetar lokalt och hur man engagerar sig på den europeiska och internationella arenan. Har du frågor kontakta EFFE i Sverige: jan.ove@swedenfestivals.com eller på telefon 070-657 10 45 eller EFFE i Bryssel direkt info@effe.eu

How to Apply:

The following festival genres in the cultural field are eligible to apply: Architecture, Circus, Dance, Design, Applied arts, Digital arts, Film, Heritage, Music, Literature, Opera, Photography, Spoken word, Storytelling, Street arts, Theatre, Visual arts


1. Describe how the festival contributes to the advancement of artistic excellence and innovative approaches. The category of Artistic Commitment and Innovative Approaches is meant to determine the festival’s commitment to the arts, artistic development and value, in particular fostering the development of emerging talent through the inclusion of new artists in the programme. Elements considered as important in this area include

2. Describe how the festival involves/benefits the community. The category of Community Involvement is meant to determine the festival’s commitment to rooting itself in its community, at the local and global scale, with particular emphasis to contribute to greater audience development through extensive use of information and communication technologies and innovative approaches, including the development of new business models through new approaches to funding, production and management. Elements considered as important in this area include:

3. Describe how your festival engages on the European and International stages. The category of European and International Engagement is meant to determine the festival’s en­gagement to developing and promoting positive values at the European and international level. Elements that will be considered as highly important in this area include:

Read the application overview, the guidelines, Frequently Asked Questions and benefits on the EFFE website

Application sample for not registered festival

When in doubt and when the EFFE hub in Sweden is unavailable contact EFFE in Brussels directly info@effe.eu