Nyhetsartikel

28 mar 2017

Vad är en modig konsertidé för er?

Projektet Nyamodigheters logga

Vad är en modig konsertidé för er? Vad skulle ni vilja boka, men hittills inte vågat? Ny(A)modigheter är ett projekt drivet av Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Som medlem i Sweden Festivals kan du söka stöd i projektet Ny(A)modigheter. Och självklart kan festivaler inom andra konstformer än musik söka....bara ni gör musik, och för er är det kanske modigt! 

Som arrangör har du under 2017 möjlighet att ansöka om stöd på upp till 15 000 kronor per konsert för att genomföra modiga konsertidéer — konserter som går utanför ramen för det ni vanligtvis bokar. I projektet ingår också kompetensutveckling på distans eller under en av våra fyra seminariehelger.

Ansökningsomgång ett av fyra är öppen t.o.m den 30/3. Besked ang. ansökan lämnas i början av april. 

Ansökningsomgång två av fyra är öppen 1 - 30 april, besked lämnas i mitten av maj. 

Ansökningsomgång tre av fyra är öppen 15 aug - 15 sept. Besked lämnas i slutet av september.

Ansökningsomgång fyra av fyra är öppen 16 sept - 15 okt. Besked lämnas i slutet av oktober. 

(Samtliga konserter som beviljas stöd genom Ny(A)modigheter skall vara genomförda senast den 31/3 2018.) 

Läs mer om PROJEKTET, KRITERIERNA och ANSÖK  på nyamodigheter.se