Nyhetsartikel

29 mar 2017

Landskrona Foto Festival - ny medlem i Sweden Festivals

Landskrona foto festival

Sweden Festivals arbetar konsekvent med att bli en festivalorganisation i europeisk mening - en medlemsbaserad sammanslutning av ART FESTIVALS inom alla konstformer. Nyligen blev Landskrona Foto Festival medlem i Sweden Festivals. Landskrona Foto är en av de viktigaste institutionerna i Skandinavien för förmedling, forskning och bevarande av fotografi. De bärande pelarna för Landskrona Foto är utställningar, fotohistoria, forskning, bevarande av det fotografiska kulturarvet, en årlig fotofestival och stöd till samtida konstnärerer. 

Huvudman för verksamheten är Landskrona stads kulturnämnd, som har ett fast anslag i budgeten för grundfinansieringen. Därutöver mottar vi bidrag från regionala, nationella och nordiska kulturorganisationer liksom generöst stöd från många företag med intresse för verksamheten och för Landskrona. Det politiskt ställda målet är att Landskrona Foto skall ha den bredd i verksamheten och den kvalitet att Landskrona kan åberopa sig att vara The Capital of Photography in Scandinavia. Målet skall vara uppnått 2020.

Läs mer om Landskrona Foro Festival och besök deras hemsida.