Nyhetsartikel

19 apr 2017

Ny(A)modigheter - sista chansen för sommarfestivaler!

Logga Ny(A)modigheter

Deadline 30 april och svar i mitten av maj. Som arrangör och medlem i ett av förbunden listade nedan, har du som arrangör fyra möjligheter att under 2017 ansöka om ett stöd på upp till 15 000 kronor/konsert för att genomföra en modig konsertidé — något som går utanför ramen för det ni vanligtvis bokar. Du som inte har en musikfestival kan ansöka för ett projekt där musiken är central. Och det är inte omöjligt att vara med i flera ansökningsomgångar. I projektet ingår kompetensutveckling på distans och under fyra seminariehelger.

Förbunden som ingår är alla medlemmar i MAIS (Musikarrangörer i Samverkan); Kammarmusikförbundet, RANK – Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik, RFoD – Riksförbundet för folkmusik och dans, Riksförbundet Visan i Sverige, Svensk Jazz, Sveriges Orkesterförbund, Sweden Festivals, MoKS – Musik- och kulturföreningarnas Samverkansorganisation och Kontaktnätet

Ansökningsomgång två av fyra är öppen 1 - 30 april, besked lämnas i mitten av maj

Ansökningsomgång tre av fyra är öppen 15 aug - 15 sept. Besked lämnas i slutet av september.

Ansökningsomgång fyra av fyra är öppen 16 sept - 15 okt. Besked lämnas i slutet av oktober. 

(Samtliga konserter som beviljas stöd genom Ny(A)modigheter skall vara genomförda senast den 31/3 2018.) 

Läs mer om PROJEKTET, KRITERIERNA och ANSÖK  på nyamodigheter.se