Nyhetsartikel

1 okt 2017

Jämställd festival - 48 festivaler sökte stöd

Den 25 september klockan 13 stängde Musikverkets ansökningsomgång 2017:2. Vilka som beviljas stöd får vi veta i november. I tidsrummet 4–25 september kunde festivaler söka stöd för att finansiera en jämställd artistbokning med konstnärligt innehåll i framkant på scenerna 2018. Pengarna ska enbart gå till gager, resor och boende. Totalt ansökte 48 festivaler om stöd. Besked om vilka som beviljas stöd publiceras på Musikverkets webbplats i november.