Nyhetsartikel

26 feb 2018

Samspel bjuder in till FasTour

Under våren 2018 lanserar Samspel sin andra pilotturnémodell ”FasTour”. I denna turnéform fokuserar vi på arrangörer som har kort framförhållning i sin programsättning. Den genomförs under våren/sommaren 2018 och riktar sig till genrerna pop & rock (Offentligt stödd, kulturpolitisk relevant populärmusik med konstnärlig höjd). 

Du behöver ha en förening eller vara en liknande juridisk person med F-skatt eller att du anlitar en faktureringsfirma. Du anmäler dig som huvudarrangör för FasTour senast den 31 mars 2018 via e-post till fastour@samspelsverige.se. I mailet ska du presentera ditt val av artist, en kort motivering av artistvalet, samt en turnéplan.

Förutsättningar för FasTour

• Minst 3 konserter i 3 regioner och max 6 konserter i 6 regioner.

• Ett stimulansbidrag, som ökar proportionellt med antalet arrangörer som deltar i samarbetet enligt följande modell:

3 konserter i turnén: varje arrangör får 5.000 kr var 4 konserter i turnén: varje arrangör får 6.000 kr var 5 konserter i turnén: varje arrangör får 7.000 kr var 6 konserter i turnén: varje arrangör får 8.000 kr var

• Totalt fyra turnéförslag kommer att väljas ut med hänsyn till:

Konstnärlig kvalitet vid artistval Motivering av artistval
Bokad turnéplan
Geografisk spridning i Sverige

• Subventionsbeloppet får disponeras för valfri del av produktionen och faktureras till fastour@samspelsverige.se efter avslutad turné.

• Turnéwebbverktyget ska användas vid turnéläggning.

• SAMSPEL meddelar den 1 april 2018 de fyra utvalda huvudarrangörerna via e-post.

Turnéwebbverktyget

För att skaffa en inloggning till turnéwebbverktyget, gå till sidan www.emeus.com/samspel. Där skaffar du en inloggning och sedan har du tillgång till webbverktyget. Vid frågor vänligen skriv till info@samspelsverige.se så ska vi göra vårt bästa att svara på frågor.

Om Samspel

Samspel är en satsning som syftar till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet. Huvudman för SAMSPEL är MAIS (Musikarrangörer i Samverkan)och Musikverket är uppdragsgivare. Fram till 2019 ska, tillsammans med musiklivets olika aktörer, flera turnémodeller tas fram för att långsiktigt utveckla möten mellan musik och publik. Projektet omfamnar självklart begrepp som geografisk spridning, mångfald, jämställdhet och genrebredd. I denna turnéform, FasTour, fokuserar vi på arrangörer som har kortare framförhållning i sin programläggning.

www.samspelsverige.se