Nyhetsartikel

27 feb 2018

Kulturrådet utlyser bidrag till musikarrangörer och fri scenkonst

Kulturrådets projektbidrag till musikarrangörer och internationella turné bidrag till fri scenkonst kan sökas 22 mars – 19 april 2018. Projektbidrag för musikarrangörer kan sökas för konserter med professionella artister och musikgrupper inom den fria sektorn samt för samlande och stödjande insatser för arrangörer inom musikområdet. Den fria scenkonsten kan söka bidrag för internationella turnéer utomlands och internationella gästspel i Sverige. Bidraget går till professionella inom dans, teater, musikteater, opera, cirkus, performance, m.m. 

Projektbidrag för musikarrangörer kan sökas för festivaler, konsertserier, turnésamarbeten mellan arrangörer med svenska eller internationella grupper i Sverige, främjande insatser som bidrar till att utveckla arrangörsledet. Läs mer! 

Turnébidraget för den fria scenkonsten gäller i första hand kostnader för resor, visum och frakt eller motsvarande. För att söka stöd ska resan inte ha påbörjats före sista ansökningsdag. Turnéplan eller gästspel ska vara förankrade med samarbetsparter i utlandet. Läs mer!