Nyhetsartikel

9 jan 2019

Ansök om Europas kvalitetsstämpel för konst- och kulturfestivaler

Logga festivalfinder.eu

European Festivals Association (EFA) uppmanar alla europeiska festivaler att ansöka om EFFE-Label 2019-2020. Märket dokumenterar din festivals engagemang inom konsten, ert samhällsengagemang och internationell öppenhet. EFFE-märket är Europas kvalitetsstämpel för anmärkningsvärda konstfestivaler.

EFA, i nära samarbete med sina 31 nationella partners, EFFE Hubs (där Sweden Festivals är en) och Europeiska kommissionen, samlar europeiska festivaler och presenterar dem på FestivalFinder.eu för en större publik.

FestivalFinder.eu är ett online-sökverktyg där alla kan upptäcka europas konstfestivaler, från musik till teater, gator för dans, litteratur, ... i 45 länder i Europa nära och långt. Den leder internationell publik, festivalälskare, festivalskapare, artister, resenärer, akademiker, journalister, bloggare, beslutsfattare, stadsutvecklare ... genom Europas mångsidiga kulturella värld. Den är färankrad i och styrd av festivalsgemenskapen med stöd av Europeiska unionen.

Förutom EFFE-stämpeln 2019-2020 kommer en internationell jury att dela ut EFFE-utmärkelser med utgångspunkt i festivalers praxis och ambition. Prisutdelningen äger rum i september 2019 i BOZAR - Center for Fine Arts Brussels. Om din festival ansöker om en EFFE-stämpel och samtidigt vill vara med och tävla om utmärkelser, ska se till att ansöka senast 10 february 2019.

Både EFFE-stämpeln och utmärkelserna ger vinnerna en kollegial uppskattning för sitt arbete och sina värderingar, ökad synlighet, nya nätverksmöjligheter ansikte mot ansikte, online och stärker konstnärligt samhällsengagemang.