Nyhetsartikel

5 apr 2019

ÅRSMÖTE 2019

ÅRSMÖTE/FÖRENINGSSTÄMMA för Sweden Festivals
samt föredrag med Kulturrådet om NYA bidragsregler och dessutom en presentation av Nordic Baltic Platform.

Fredag 5 april 2019 kl 10.30 i Stockholms Konserthus. Ingång artistingången.

ANMÄLAN senast 27 mars till peter@swedenfestivals.com