Nyhetsartikel

5 sep 2019

Sweden Festivals sprider kulturupplevelser!

200 000 besöker Sweden Festivals medlemsfestivaler!
Över 1000 arrangemang sprids över hela Sverige
Nästan 8000 artister får jobb

Svenska festivaler förmedlar upplevelser i hela Sverige. Sweden Festivals
egna enkät bland medlemmarna visar att under säsongen 2018 förmedlades kulturupplevelser utöver hela vårt avlånga land, från norr till söder, från torpmiljö till slottsgemak, från stadstorg till gröna frodiga ängar via vattenlandskap till kalkbrott. Sveriges fantastiska miljöer berikas med kulturupplevelser för tusentals människor.

Kommuner och regioner får multipelt tillbaks på varje satsad krona i ökade intäkter från besökarna i form av övernattningar, restaurangbesök, bensin etc.
Varje festival genererar ett stort mervärde i infrastruktur. Verkningsgraden på varje insatt krona är enorm.