Nyhetsartikel

18 apr 2020

ÅRSMÖTE

KallelstilÅrsmöte/Föreningsstämma SwedenFestivals via länk

Lördag 18 april 2020 kl 11.00

Du kan helt enkelt inte missa årets viktiga årsmöte. Välkomna att deltaga via videokonferens.
Alla handlingar för mötet, Årsredovisningen, revisionsberättelsen för vårt projekt ochvalberedningens förslag bifogas detta mail.

Anmälan om deltagande eller förhinder till föreningsstämman, skickas senast torsdag 16april kl 23:59 till peter@swedenfestivals.com

Efter anmälan får ni en länk som man bara klickar på och genast är inne i Sweden Festivals gemensamma värld

VARMT VÄLKOMNA