Nyhetsartikel

20 maj 2020

Sweden Festivals agerar i Corona-tider

 

Sweden Festivalsagerar i Corona-tider för ett festival- Sverige även efter 2020. Vi gör detta på olika vis, både som enskild organisation men också i olika samarbeten.

Sweden Festivals är, förutom paraplyorganisation för kulturfestivaler med olika genrer, också en av medlemsföreningarna iMAIS(MusikArrangörer I Samverkan). Vi har också ett brett internationellt samarbete med olika internationella festivalorganisationer. 

Sweden Festivalsmedlemskap i EFA, European Festivals Association, ger oss tyvärr samma bild av festivalsituationen som vi i Sverige har. Större delen av festivalverksamheten i Europa är nedstängd och/eller förflyttad framåt. Vid senaste mötet vi hade via zoom där 64 festivaler i Europa deltog var det en skrämmande bild över hur festivalsituationen ser ut framför allt i Spanien och Italien. Här tappar man sponsorer och bidragsgivare och får inte och kan inte driva någon verksamhet. Det finns mitt i eländet en kreativ och stark vilja att gemensamt förbereda myndigheter behovet av kultur som vi alla tror kommer att blomstra när vi väl blivit immuna mot coronan. EFA arbetar gentemot EU både politiskt och idémässigt. Förmodligen kommer projektet EFFE, Europa for Festival, Festival for Europa, få utökade möjligheter.

 Sweden Festivalsoch våra medlemmar agerar utefter givna rekommendationer och regler. Vi vill synliggöra festivalens betydelse och efter en hel sommar med inställda festivaler vill vi göra en festivalhappening. Därför förprojekterar vi nu en festivalmanifestationsom vi planerar ska genomföras senare under hösten i Stockholm, med deltagande från flera av våra medlemsfestivaler. Projektbidrag för detta arbete är sökt hos kulturrådet. Vi återkommer om detta även i nästkommande nyhetsbrev, så snart vi har ytterligare information och reaktion från kulturrådet. Vi hoppas att restriktionerna om offentliga samlingar senare i höst är ett minne blott. Vi måste tro på framtiden, jobba och planera för en festivalsäsong 2021! 

MAIShar agerat på många sätt i det uppkomna läget med Corona, där i stort sett alla musikarrangemang är inställda.Gemensamt har vi inventerat och skattat de inkomstbortfall och kostnader som drabbar arrangörer. Detta har vi kommunicerat genom möten, skrivelser och informella kontakter till kulturdepartementet, kulturrådet, riksdagen, musikverket, regioner samt i allmänna nyhetsbrev. Detta har varit ett underlag till det krisstöd som har gått att söka från kulturrådet. I nuläget är det bara verksamheter som ställts in till och med den 31 maj som kunnat söka detta krisstöd, varför inte många av våra medlemsfestivaler var aktuella. Vi ser nu att rådande situation kommer att råda åtminstone till mitten juli men måste vara beredda på att det blir längre än så. Därför är det absolut nödvändigt att ett nytt krisstöd blir aktuellt för kommande period.

Med vänliga hälsningar
Peter Eriksson
Ordförande Sweden Festivals