Nyhetsartikel

11 aug 2020

Öppet brev till kultur- och inrikesministern


Sweden Festivals skriver ett öppet brev till Kulturminister Amanda Lind och Inrikesminister Mikael Damberg

För ekonomin, arrangörerna, artisterna, publiken och inte minst för folkhälsan och kulturupplevelsen - 

Samordna restriktionerna och reglerna snarast!


                                                                                                                                                    Stockholm 10 augusti 2020

Kulturminister Amanda Lind och Inrikesminister Mikael Damberg
Sweden Festivalsharsom så många andra organisationer drabbats hårt av Coronapandemin. Nu när samhället succesivt öppnar för sociala aktiviteter ser Sweden Festivals det som avgörande att våra medlemmar och andra kulturarrangörer kan börja ta emot publik på ett säkert sätt enligt samma normer som redan gäller för andra besöksnäringar.

Ingen festivalverksamhet sedan mars
Våra kulturella festivaler har inte kunnat bedriva någon som helst verksamhet sen mitten av mars, förutom några få med statliga institutioner i ryggen, men även i dessa fall begränsat, främst i streamade former. Detta drabbar tusentals professionella kulturskapare, kulturutövare, scenkonstarbetare och tekniker som förlorar arbete och intäkt. Festivalernas framtid riskeras också då kontinuiteten i festivalbyggandet tappas vilket, utöver den kulturella utarmningen, får konsekvenser såväl ekonomiskt som organisatoriskt. Missade publikintäkter som skulle täcka redan påtagna kostnader, tappade sponsorer och tappade eldsjälar ger i många fall förödande effekter på en åretruntverksamhet. I sammanhanget bör också nämnas att ingen av våra festivaler genomfördes under perioden mars-maj varför de inte uppfyllde de uppsatta kriterierna för att kunna söka nödbidraget som fördelades för perioden. Det är därför av yttersta vikt att frågan kring statliga ekonomiska kompensationer för de festivaler och arrangemang som inte har kunnat genomföras under juni – augusti hamnar i fokus och prioriteras!

Vår kulturtörstande publik
Sweden Festivalsmedlemmars publik är övervägande en sittande konsert-, teater-, filmpublik där arrangörer väl kan avgränsa och anpassa besöksantal och utplacering av publik enligt de riktlinjer som gäller för restauranger, köpcentrum och kollektivtrafik. En höjning av den nuvarande begränsningen till exempelvis 500 personer skulle kunna rädda många festivaler och härigenom skapa arbetstillfällen för artister och kulturarbetare. Att på ett klokt sätt öppna upp för en kulturtörstande publik är en vinst för alla. Det skulle bli ett startskott för en generell återhämtning inom branschen.

Hälsomässiga vinster
Att kulturupplevelser dessutom befordrar ren hälsa till publiken är sedan länge känt och något som behövs inte minst i besvärliga tider. Ur allmän hälsosynpunkt vet vi att besök på kulturevenemang, vare sig det gäller teater, konsert, museibesök eller även framföra egen musik eller teater håller oss friska. Kulturen är viktigt för samhället. Att inte bedriva dessa verksamheter är att riskera folkhälsan.


Sweden Festivals vädjar starkt
Vi vill gemensamt med myndigheterna hitta ett ansvarsfullt sätt att ge kulturen möjlighet att öppna upp och ge människor upplevelser, samtidigt som vi gör vårt yttersta för att värna varandras hälsa.

Vi, Sweden Festivals, vill uttrycka en stark vädjan till Er ministrar att snarast se över de inkonsekventa restriktioner och regler ni gett vårt samhälle angående detta. Vår erfarenhet, vårt kunnande och våra kontakter med internationella festivaler ger oss en kunskapsbank som vi gärna delar med oss. Som ett lärande exempel nämner vi gärna Salzburg Festspiele som firar 100-år i sommar och ger samhället upplevelser mitt i Coronatider på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

För ekonomin, arrangörerna, artisterna, publiken och inte minst för folkhälsan och kulturupplevelsen 

- samordna restriktionerna och reglerna snarast!

För Sweden Festivals
Peter Eriksson, ordförande

Om Sweden Festivals
Företrädare Sveriges ledande främsta kulturfestivaler. Medlem i EFA (European Festivals Association) och kommunicerar via detta nätverk med över 2000 festivaler i 40 länder. Medlem i NBFP, (Nordic- Baltic Festival Plattform, 10 länder). Arrangerar via svenska festivaler c:a 1900 konserter och föreställningar per år med en kvarts miljon besökare. 2019 engageras mer än 6.500 artister. Under festivalperioden sysselsätts kortare och längre perioder 2.600 personer. Den samlade omsättningen uppgick till nästan 110 miljoner kronor där biljett-intäkterna utgör den största delen.