Nyhetsartikel

3 feb 2021

Ny lägesrapport om kulturen och pandemin!

Ett fortsatt Gott Nytt 2021!

Ny lägesrapport om kulturen och pandemin!

Läs nya Lägesrapporten från NOD, Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila

samhället.

Sweden Festivals bidrog i januari, tillsammans med 24 andra organisationer, till en lägesbild utförd av NOD om

coronapandemins påverkan på ideell kultursektor.

Trots olikheter i både storlek och verksamhetsområde kunde vi gemensamt konstatera att pandemin slagit till

hårt, om än på olika sätt.

Den ideella kulturen är viktig för ett inkluderande och tillgängligt kulturliv. Vi hoppas därför på både stöd och

beslutsamhet för att inte förlora engagemanget, i en tid av inställda och uppskjutna verksamheter.

Läs hela Lägesbilden på NOD:s hemsida:https://www.nodsverige.se/nod/aktuellt(även

här:https://www.nodsverige.se/nods-kortrapporter/)

Tillsammans kan vi visa beslutfattare och myndigheter att vi är många som vill och kan!

Nu ser vi fram emot ett 2021 där vi hoppas alla kan få dela minnesvärda musikupplevelser tillsammans!

Styrelsen för Sweden Festivals

Peter Eriksson, ordförande