Nyhetsartikel

2 jun 2021

Sweden Festivals kräver en kraftig och långsiktig satsning på kulturfestivalerna inför Sveriges återstart efter pandeminJu förr kulturfestivalerna kan öppna desto bättre återstart för Sverige!

Sweden Festivals kräver en kraftig och långsiktig satsning på kulturfestivalerna inför Sveriges återstart efter pandemin.

”Festivalerna skapar en unik möjlighet för möten på alla plan: mellan människor, mellan olika konstnärliga uttryck, mellan konstnär och publik. Det är här man gör nya konstnärliga upptäckter, det är här som kulturskapare träffas och inspirerar andra och varandra.”
Så skrev Sveriges kulturminister Amanda Lind för ett par år sedan.

Sweden Festivals representerar omkring 40 kulturfestivaler runtom i Sverige. Nätverkets medlemmar står för en hel värld av behövliga och efterlängtade kulturyttringar: klassisk musik, opera, jazz, folk- & världsmusik, teater och många andra. Med deltagande och upplevelser som flaggskepp utgör dessa evenemang själen i såväl storstäder som samhällen långt ut i regionerna, för platser där just festivalernas kulturgärning utgör en livsviktig och avgörande faktor för småsamhällenas och glesbygdens överlevnad.

Under pandemin har många kulturarbetare dessvärre och av ekonomiska skäl redan tvingats att lämna sina yrken och bytt bana för att kunna överleva. Så kan det inte fortsätta! Det medför en allvarlig utarmning av det professionella kulturlivet med långtgående konsekvenser. Kunskap och erfarenhet går och har gått förlorad. Det är ett faktum att själva underlaget för en levande kultur i Sverige - det mänskliga kapitalet - har försvagats kraftigt. Som följd av, ibland motsägelsefulla, restriktioner och förbud har arrangörerna, trots hårt förberedelsearbete och träffsäkra analyser gällande smittsäkerheten, inte getts tillräckligt tydliga förutsättningar att ens våga genomföra sina verksamheter under det senaste året.

Sweden Festivals styrelse anser att kulturministerns analys, ovan, var och är helt riktig och att denna klarsyn omedelbart bör omsättas i handlingskraft. Efter dryga ett och ett halvt år med nära nog totalt näringsförbud och nedstängning av våra kulturmötesplatser så kommer festivalerna nu att vara än mer viktiga i sina roller som ”hjärtstartare” av ett Sverige post- Corona. Vi kräver därför en kraftig och långsiktig satsning där kulturfestivalernas viktiga roll för Sverige tydligt återspeglas. Ett återstartpaket med en plan, särskilt inriktad på de kulturarenor som Sweden Festivals företräder, ger en välbehövlig och vitaliserande signal till helhjärtade och frimodiga satsningar för ett gemensamt återbyggande av ett mycket starkare och bättre rustat Kultur(festival)sverige. När kulturutövarna ges möjlighet att återgå i sina viktiga roller som inspiratörer, också för övriga samhällsfunktioner, ser vi ett Sverige som på alla områden sjuder av kreativitet, nytänkande och framtidstro. Det är nu det gäller!

Sweden Festivals styrelse genom
Peter Eriksson, ordförande         Peter Wilgotsson, vice ordförande