Nyhetsartikel

23 jun 2021

GLAD MIDSOMMAR


Vill önska alla en Glad och Skön Sommar med behövlig avkoppling!

Kulturminister Amanda Lind på ny Festival i Uppsala

 Music in the Garden är ett nytt musikevenemang med en serie intima utomhuskonserter i kammarmusikalisk anda. Platsen är Borggården i Botaniska trädgården i Uppsala. En rad konserter under sommaren är planerade. Vår medlem Uppsala Gitarrfestival med Klaus Pontvik har nu startat ytterligare en aktivitet som är en blivande festivalmedlem i Sweden Festivals. De hade äran att ha Kulturminister Amanda Lind som invigningstalare, som fick via detta besök mycket kunskap om festivalsverige i allmänhet men även om Music in the Garden och Sweden Festivals.


Musikpris till festivalledaren Peter Pontvik

Bo Bringborns minnespris för individuell skaparkraft går till Peter Pontvik för sitt oförtrutna arbete för den tidiga musiken, samt till Ane Brun för hennes ständigt föränderliga konstnärliga gärning och musikaliska utveckling. Prissumman för 2021 års pris är totalt 250 000 kronor som delas mellan dessa två pristagare.

 

Peter Eriksson, jurymedlem, överlämnar Musikpriset till festvalledaren Peter Pontvik

https://www.bringbornsmusikpris.se

Det är inte varje dag som vi i Sverige får möjligheten att notera nya kultur och musikpris. Glädjande nog dyker det upp och denna gång handlar det om en kvarts miljon. När Bo Bringborn avled inrättades genom hans testamente ett musikpris som skulle delas ut under 10 år med start elfte året efter hans död. 

Enligt testamentet ska det utmärkande för pristagaren vara framstående prestationer, stor begåvning, skicklighet eller påtaglig målmedvetenhet och ambition på musikens område. En extern prisnämnd bestående av Peter Eriksson, Sanna Gibbs, Sara Norling, Carl Unander-Scharin och Fredrik Wetterqvist har beslutat att med följande motivering utse Peter Pontvik till en av de två mottagarna av 2021 års stipendier:

Peter Pontvik tilldelas Bo Bringborns minnespris för individuell skaparkraft om 125 000 kronor för år 2021 för sitt oförtrutna arbete för den tidiga musiken. Inte minst genom att år 2001 grunda Stockholm Early Music Festival och som initiativtagare till European Early Music Day. 

Peter Pontvik har genom sin långa gärning och sitt vittförgrenade kontaktnät visat vad ett genuint kunnande och en djup passion för den tidiga och i flera fall idag okända musiken kan innebära för musiklivet. Som ledare för sin egen ”Ensemble Villancico” har han bland annat lyft fram renässansmusiksamlingen Cancionero de Upsala, barockmusik från Latinamerika, och nu senast en unik inspelning av den första svenska polyfoniska mässan Missa Lauda Hierusalem från 1598. Pontvik är även tonsättare samt aktiv i en rad styrelser och funktioner i svenskt och internationellt musikliv, bl.a. styrelseledamot i Sweden Festivals.  

Sweden Festivals styrelse önskar alla en god och fin sommar. Vi hoppas att vaccinet kommer att verka och smittan försvinner så att vi kan få uppleva teater, opera, musik och andra kulturevenemang i levande fysisk form.  Glad sommar!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Sweden Festivals

Peter Eriksson, ordförande