Nyhetsartikel

1 dec 2021

Sweden Festivals får projektbidrag till särskilda behov i kulturlivet med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Sweden Festivals har erhållit 300.000 kronor i projektstöd från Kulturrådet. Planen är att i maj genomföra en "Süperfestival" kurerad av några av våra medlemsfestivaler samtidigt som vi bjuder in till ett "Nationellt festivalmöte" för engagera, inspirera, kommunicera och tillsammans lyfta fram idéer och projekt för festivalernas återstart efter de senste årens restriktioner på grund av Covid -19. Nu börjar planeringen för innehåll och program och vi återkommer så snart vi har konkreta datum och plats(er).