Nyhetsartikel

26 aug 2022

ÅTERSTARTSSTÖD FRÅN KULTURRÅDET

Sweden Festivals har fått återstartsstöd från Kulturrådet för att viadarutveckla det Nationella Festivalmötet med "The Sweden Festival". Erfarenheten från den första upplagan i Norrköping i slutet av maj var mycket postitiv trots svårigheter kring att veta om den skulle kunna genomföras pga Coronarestriktioner. Nu har vi fått en större summa 1.000.000kr, vi har längre planeringstid och bättre erfarenheter. I kort går det ut på att samla så många festivaler som möjligt och att med samarbetsfestivaler skapa ett program som visar på mångfald och styrka. Den här gången har vi även möjlighet att spegla konserterna dvs att medverkande festivaler tar med den på sin egen festival.