Nyhetsartikel

3 jun 2023

Regional Arrangörsträff i Örebro 3-4 juni

UPPDATERAT PROGRAM OCH FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID TILL REGIONAL ARRANGÖRSTRÄFF I ÖREBRO 3 – 4 JUNI.

Vi har fortfarande platser kvar till årets andra Regionala Arrangörsträff som samordnas av MAIS (Musikarrangörer i Samverkan). Passa på att ta del av intressanta föreläsningar, aktuell information, bidragsfrågor, aktuell kulturpolitik, samtal och diskussioner. Vi bjuder på konferensprogram, konserter, mat, fika och logi. Dessutom konsert med Selma Pinton och Linnea Landström (se bifogat).

Plats: Elite Stora Hotellet Örebro

PROGRAM (OBS! Programmet är preliminärt och kan komma att ändras)

Lördag 3 juni
12.00 Lunch
13.00 Välkommen från MAIS, Erik Palm, Region Örebro, Isak Bergström, Kulturens studieförbund, Alexander Kirchhoff och Ulrika Edsmalm Örebro Jazz & Beyond
13.15 ”På Turné – Kunskapsturné för populärmusik”, Niklas Carlsson, Jonathan Björk
14.00 Kulturrådet informerar, Jakob Eknor
14.45 Regionala scenkonstinstitutionerna inom Kultursamverkansmodellen, Dag Celsing
15.30 Panelsamtal kring ”Ideella musikarrangörer i det regionala kulturutbudet”
16.30 Samtal, diskussioner och nätverkande

18.00 Middag

19.00 Konsert med Linnea Landström och Selma Pinton på Kvarteret&Co i samarbete med Örebro Jazz & Beyond, Svensk Jazz och Region Örebro.

Söndag 4 juni
09.15 Morgongymnastik
09.30 Kulturens, Alexander Kirchhoff och Region Örebro, Isak Bergström
10.00 Presentation av musikarrangörer och samverkansprojekt. Örebro Jazz & Beyond, Ulrika Edsmalm, Tiveden Americana Festival, Åke Lundström med flera.
11.00 MAIS arrangörsguide, Niklas Carlsson
11.45 Bikupor och genreöverskridande diskussioner
13.00 Avslutande lunch

Medvärdar är Region Örebro Kultur och Kulturens bildningsverksamhet. Lokal medvärd är Örebro Jazz & Beyond.

Anmäl dig senast den 19 maj här

Erik Palm

Verksamhetsledare

Påminnelse_Arrträff_Örebro_Ver2