Nyhetsartikel

4 okt 2023

Kulturlivet balanserar på en knivsegg! -Debattartikel i UNT 30 sept

I veckan står vi inför en glädjande händelse - den 20:e upplagan av Uppsala Internationella Gitarrfestival öppnar sina dörrar. Det är en av de många viktiga kulturfestivalerna som färgar vårt avlånga Sverige och som tillsammans utgör en ovärderlig skattkista av kreativitet och uttrycksmöjligheter för KulturSverige. Dessa festivaler utgör centrala mötesplatser, där kultur får nya impulser och nya konstnärliga idéer uppstår. Kulturfestivalerna är levande och mångfacetterade, och deras betydelse kan inte nog betonas. Det är en katalysator för möten mellan människor av olika bakgrund, mellan olika konstnärliga uttryck och mellan artisterna och deras hängivna publik. Det är här, i denna smältdegel av kreativitet och inspiration, som nya konstnärliga idéer spirar och ger Sverige den dynamik som är så fundamental för en blomstrande kultur och för att väcka nya impulser.Men det som är ännu viktigare är att värdera engagemanget och visionerna hos arrangörer, kulturutövare och alla eldsjälar. De utgör hjärtat och själen i dessa festivalers existens. Trots ofta knappa ekonomiska resurser skapas mirakel. Festivalerna ger liv åt våra samhällen och bygger broar mellan olika samhällsgrupper. Festivalformen bygger ofta på få anställda och många volontärer, vilket gör festivalen till att ha en hög verkningsgrad på investerande medel.I skuggan av de älskade festivalerna, finns det mörka moln som hotar vårt kulturlandskap. Sweden Festivals, organisationen som samlar många av våra festivaler, är minst sagt orolig över det politiska klimatet och hoten om alla nedskärningar kombinerat med ett kulturförakt och lättheten i att bara stryka i budgeten, ignorera konstaterade behov av resurser och till och med lägga ner verksamheter. Det är lätt att rasera kulturverksamhet, men att behålla och bygga upp är mångdubbelt mer krävande. Ska taket behöva rasa ner på museerna för att vi ska få ett samtal om betydelsen av kultur och vårt kulturarv. Det klassiska kulturarvet måste varje generation få förvärva. Det handlar om identitet och tillhörighet. Med identitetslöshet växer rotlösheten. Kulturen är samhällskroppens hälsosystem. Värderar vi inte kulturupplevelsen och ger den stöd förlorar hela samhället. Svensk musik- och kulturliv balanserar på en knivsegg, där publiken riskerar att stå i ett verklighetsscenario där mindre arrangörer måste ge sig, mångfalden försvinner, utövare blir ännu mer underbetalda.Kultur är en hälsofråga för oss alla!
Peter Eriksson, ordförande i Sweden festivals
Klaus Pontvik, festivalchef, Uppsala Gitarrfestival