Nyhetsartikel

17 jan 2024

Sweden Festivals på Folk och Kultur 9 februari

Internationellt artistprojekt för "Emerging Artists" - Operafestival vid Dalälven - Festivalen som kulturbärare - Musikinslag - Samtal med Kulturrådet

På Folk och Kultur den 9 februari presenterar Sweden Festivals sig för att manifestiera kulturfestivalen som konstyttring och kulturbärare. Vi berättar om vårt partnerskap med Europen Festivals Association och speciellt pågående samarbetsprojekt ”European Festivals Fond for Emerging Artists” (EFFEA) där vi är projektpartner.

Anna Eklund Tarrantino från Dala-Floda Operafest som hon startade med en vision att föra ut operan till folket ger oss en inblick hur en festival långt ifrån de fina salongerna, förmedlar kulturupplevelser som går rakt in i hjärtat på publiken, såväl operanördarna som förstagångsbesökaren. 

Peter Eriksson som är ordförande i Sweden Festivals och driver Saxå Kammarmusikfestival berättar från sina mångåriga erfarenheter som festivalarrangör, som ambassadör för Ukrainasamarbete men också kring festivalernas kamp för erkännande i Svensk kulturpolitik. 

Verksamhetsledaren Erik Palm ger en jämförelse i hur kulturfestivalerna i Sverige lyfts fram och stöttas kulturpolitiskt i ett nordiskt och europeiskt perspektiv. Hur kan vi lyfta fram festivalernas status och därmed resurser som konstyttring och kulturbärare? Till detta har vi bjudit in Kulturrådet för en diskussion.

I programpunkten får vi också ta del av musikaliska inslag av Anna Eklund Tarantino och Peter Eriksson.

Mer om programpunkten läser du här.