Nyhetsartikel

10 apr 2024

Utlåsningseffekten - Stödet till kulturella riksorganisationer över tid

Kontaktnätet har publicerat rubricerad rapport. Sweden Festivals har initialt varit delaktig och utbytt erfarenheter inför Folk och Kultur 2024. Frapperande är att Sweden Festivals är det enda riksförbund som har sökt verksamhetsstöd från Kulturrådet men aldrig har fått. Läs mer här.