Nyhetsartikel

17 apr 2024

Kris för landets ideellt organiserade riksorganisationer i kulturlivet!

MAIS-Musikarrangörer i samverkan och Ax-Kulturorganisationer i samverkan har lämnat skrivelse till Kulturdepartementet och Kulturutskottet där det konstateras att läget för många av riksförbunden inom kulturområdet är minst sagt svårt, framför allt till följd av nedskärningar och bristande stödstrukturer som skapar stora hinder för att dessa nationella grundpelare i landets kulturliv ska ha förutsättningar att göra behövda insatser i dessa mycket utmanande tider. Det krävs akuta förstärkningsåtgärder för att stärka och även rädda flera av de nationella infrastrukturerna inom det fria och ideellt organiserade kulturlivet. Dessa insatser behöver ske redan 2024 och därefter behövs en tydlig strategi förkommande år. https://www.mais.se/wp-content/uploads/2024/04/Skrivelse-till-Kulturutsk...