FRONTSIDE - GOTHENBURG INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC FESTIVAL

Temat för 2023 år festival var 57 degrees north – en hyllning till Göteborg och dess 400-åriga historia! 

Med den fjärde delen i vår tetralogi om de fyra väderstrecken, firade vi den internationella hamnstaden med musik av tonsättare från Göteborg och musik från länder som påverkat stadens utseende som Skottland, England, Tyskland, Nederländerna och Tjeckien.

Göteborgs första internationella kammarmusikfestival. 

Efter att klarinettisten Karin Dornbusch under tolv år framgångsrikt lett Båstad Kammarmusikfestival, kontaktades hon av entreprenören Bob Kelly som hade en idé om att starta en internationell kammarmusikfestival på Röda Sten Konsthall i Göteborg.

En styrelse bestående av bland andra musikprofilerna Paula af Malmborg Ward, Daniel Berg och Tobias Granmo bildades. Efter intensivt arbete öppnade FRONTSIDE – Gothenburg International Chamber Music Festival i januari 2019 med nyskapande konsertprogram i spännande miljöer. Det spelades konstmusik från olika epoker, välkända och helt nyskrivna verk varvades med inslag av folkmusik och fri improvisation. Unga och gamla blandades både på scen och i publiken. Det lyssnades, tittades, pratades och gjordes upptäckter. Skutan var sjösatt.

Nu fortsätter resan! Utgående från hamnstaden Göteborgs strategiska läge vid havet och en lång tradition av internationella kontakter och utbyten, spejar vi mot vart och ett av de fyra väderstrecken under festivalens fyra första år och bildar därmed en sammanhållande tetralogi.