Lund Choral Festival

Lund Choral Festival arrangeras av Musik i Syd och är en biennal som sedan starten 2006 etablerat sig som landets största körfestival i sin art. Under en oktobervecka bjuds publiken på körsång på hög internationell nivå med lunch- och after work-konserter, nationella och internationella gästspel samt storkörskonserter för både vuxna och barn.

European Festivals Association har för andra gången i rad tilldelat Lund Choral Festival utmärkelsen EFFE Label 2017-2018  vilket innebär att vi uppfyller EFA:s kriterier om bland annat hög konstnärlig kvalitet och att festivalen har en betydande förankring på det lokala, nationella och internationella planet. Juryns motivering lyder i sin helhet: The leading choral festival in a country where choral music is the most popular free time activity. Excellent festival in its kind, good international appeal.

Nästa Lund Choral Festival sker i 12 - 18 oktober 2020.

 Klicka här! för att komma till Musik i Syd Channel och se filmer från festivalen 2014.

Gerd Román Hall, producent
0709-28 58 90
gerd.romanhall@musikisyd.se

Kontor: Musik i Syd, Malmborgsgatan 4, 211 38 Malmö

Administration: Musik i Syd, Kulturkvarteret, Kanalgatan 30, 291 34 Kristianstad