Lund Choral Festival

Lund Choral Festival är en biennal som sedan starten 2006 etablerat sig som landets största körfestival i sin art. Under en oktobervecka bjuds publiken på körsång på hög internationell nivå med lunch- och after work-konserter, nationella och internationella gästspel samt storkörskonserter för både vuxna och barn.

European Festivals Association har för andra gången i rad tilldelat Lund Choral Festival utmärkelsen EFFE Label 2017-2018  vilket innebär att vi uppfyller EFA:s kriterier om bland annat hög konstnärlig kvalitet och att festivalen har en betydande förankring på det lokala, nationella och internationella planet. Juryns motivering lyder i sin helhet: The leading choral festival in a country where choral music is the most popular free time activity. Excellent festival in its kind, good international appeal.

Nästa Lund Choral Festival planeras till 14-20 oktober 2018.

Akademiska kördagar 16-22 oktober 2017

En festival mellan festivalerna! För att uppmärksamma 350-årsjubilerande Lunds Universitet arrangerar vi  Akademiska kördagar med huvudsakligt fokus på körer som har anknytning till musikhögskolor, konservatorier och andra lärosäten.

Måndag 16 oktober

12:00 Lunchkonsert i Domkyrkan med Palaestra VokalensembleFri entré.

18:00 Tal, Traktering, Ton! Föreläsning, en bit mat samt konsert med Bella Voce, Lunds StudentsångerskorBiljettinformation följer.

Tisdag 17 oktober

12:00 Lunchkonsert i Domkyrkan med Lunds Akademiska KörFri entré.

Onsdag 18 oktober

12:00 Lunchkonsert i Domkyrkan med Carolinae DamkörFri entré.

19:30 Konsert i Allhelgonakyrkan med Kulturskolans körer Boy’s Voice, Lunds Ungdomskör samt KoritsiaFri entré.

20:00 Konsert i Dalby kyrka med Dalby Kammarkör. Fri entré.

Torsdag 19 oktober

12:00 Lunchkonsert i Domkyrkan med Lars-Erik Larssongymnasiets körer. Fri entré.

19:30 Konsert i Allhelgonakyrkan med Chalmers Manskör (Göteborg) och Musikhögskolans Damkör (Malmö). Fri entré.

21:00 Lund Vocal Club (information följer)

Fredag 20 oktober

12:00 Lunchkonsert i Domkyrkan med Musikhögskolans Kammarkör (Malmö). Fri entré.

19:30 Konsert i Allhelgonakyrkan med RAMA Voices (från Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, Danmark). Fri entré.

21:00 Lund Vocal Club (information följer)

Lördag 21 oktober

10:00 Domkyrkans lördagskonsert med Motettföreningen KamraternaFri entré.

12:00 Lunchkonsert i Domkyrkan med Malmö Akademiska körFri entré.

15:00 Konsert i Allhelgonakyrkan med Allmänna Sången (Uppsala). Fri entré.

17:00 Konsert i Domkyrkan. Katedralkören med flera framför W. A. Mozart: Mässa c-mollBiljetter via Biljettbyrån och Arken.

20:00 Lund Vocal Club (information följer)

21:00 Mässa i Domkyrkan Fri entré.

Söndag 22 oktober

10:00 Mässa i Allhelgonakyrkan. Fri entré.

11:00 Högmässa i Domkyrkan. Medverkan av Ostrochorus. Fri entré.

Med reservation för ändringar.

 Klicka här! för att komma till Musik i Syd Channel och se filmer från festivalen 2014.

Festivalkansli

Besöksadress: Lunds Kontorshotell, Drottensgatan 2 
Postadress: Drottensgatan 2, 222 23 Lund
 
Gerd Román Hall, producent
0709-28 58 90
gerd.romanhall@musikisyd.se