Nosaby - Kristianstad Choir & Organ Festival

Vår glada musikfest anordnades för femte året i rad och 2017! Detta blev tyvärr också sista gången för den populära kör- och orgelfestivalen som nu är ett avslutat kapitel. Jag vill rikta stort tack till alla artister, körer och publik. Tack till alla bidragsgivande och bidragande aktörer som stöttat och trott på festivalen som en viktig kulturbärare i Kristianstadbygden.

Festivalen lockade under sina fem år en anmärkningsvärt stor publik som fick njuta av såväl oerhört namnkunniga artister och körer som av det lokala musikutbudet i en skön blandning. Bortovaron av mentalt och ekonomiskt stöd från Nosaby församling gör dessvärre festivalen omöjlig att fortsätta.

Jag är glad över att ha avslutat med festivalflaggan i topp!

Urban Rosengren, festivalansvarig

Foto: Mats Persson, Malmoe

I Nosaby församling strax nordost om Kristianstad centrum finns ett påfallande stort körintresse med bortåt 150 aktiva kykosångare i olika åldrar. Körsången ljuder inte bara i Nosaby utan hela Kristianstad med omnejd är präglat av intresset att sjunga i kör. De vackra kyrkorummen i Österslöv och Fjälkestad erbjuder fina akustiska möjligheter för musikaliska upplevelser.

Festivalen arrangerades av Nosaby-Kristianstad Musikförening som ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Nosaby församling, Kristianstads församling, Kristianstas Kommun, Musik i Syd, Sensus m fl.