Nosaby - Kristianstad Choir & Organ Festival

Alla är välkomna till vår glada musikfest!

Den populära kör- och orgelfestivalen anordnades för första gången 2013 och blev direkt en publik succé som gav mersmak. Nästa festival äger rum i juni 2018

OBS! Fri entré till samtliga konserter!


I Nosaby församling strax nordost om Kristianstad centrum finns ett påfallande stort körintresse med bortåt 150 aktiva kykosångare i olika åldrar. Körsången ljuder inte bara i Nosaby utan hela Kristianstad med omnejd är präglat av intresset att sjunga i kör. De vackra kyrkorummen i Österslöv och Fjälkestad erbjuder fina akustiska möjligheter för musikaliska upplevelser.

Festivalen arrangeras av Nosaby-Kristianstad Musikförening som ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Nosaby församling, Kristianstads församling, Kristianstas Kommun, Musik i Syd, Sensus m fl.