Nyhetsartikel

1 okt 2017

Nationellt Uppsamlingsmöte för Sveriges Musikarrangörer

Lördagen den 7 oktober kl 13-16 hälsar SAMSPEL välkommen till ett Uppsamlingsmöte för Sveriges musikarrangörer och producenter, På mötet, som äger rum på Medelhavsmuseet i Stockholm, presenteras och testas SAMSPELs nya Turnéwebbverktyg, en kommunikationsplattform för arrangörer vid upplägg av överregionala turnéer. Det kommer även att informeras om, samt erbjudas att delta i SAMSPELs nya turnémodeller.
anmäl dig till uppsamlingsmötet här!

Preliminärt program:

Kl 13.00 – 13.10 Välkomsthälsning och introduktion
Kl 13.10 – 14.30 SAMSPELs nya turnéwebbverktyg: presentation och genomgång
Kl 14.30 – 15.00 Kaffepaus och mingel
Kl 15.00 – 15.30 Pilotprojektet 3.0 TURNÉ-FEST: presentation och inbjudan att delta
Kl 15.30 – 16.00 Information om övriga turnémodeller och avslutande frågestund

Samspel är ett statligt uppdrag som syftar till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet. Huvudman för SAMSPEL är MAIS (Musikarrangörer i Samverkan)och Statens Musikverk är uppdragsgivare.

Fram till 2019 ska, tillsammans med musiklivets olika aktörer, flera turnémodeller tas fram för att långsiktigt utveckla möten mellan musik och publik. Uppdraget omfamnar självklart begrepp som geografisk spridning, mångfald, jämställdhet och genrebredd.

Läs mer på SAMSPELs hemsida