Nyhetsartikel

22 aug 2018

EU initiativet Music Moves Europe

Music Moves Europe - skylt

Sök EU stöd inom nya initiativet Music Moves Europe senast 27 augusti respektive 10 september 2018.

Nu har EU-kommissionen utlysningar för musiksektorn i Europa inom den nya satsningen Music Moves Europe. Det var i slutet av förra året som Europaparlamentet fattade beslut om den pilotsatsning, en så kallad Preparatory Action, som nu lanseras.  

EU-kommissionen har sedan 2015 fört dialog med musiksektorn i Europa om behov och utmaningar och vilken typ av EU-stöd som behövs för det europeiska musiklivets utveckling. Dialogen ledde fram till Music Moves Europe, en satsning som har som syfte att prova och arbeta fram lämpliga stöd för musiksektorn i Europa som kan komma att bli del i Kreativa Europa från 2021.

De stöd som återstår består av följande utlysningar:

Music Moves Europe – Call for proposals on Training Scheme For Young Music Professionals  Sista ansökningsdatum: 27 augusti 2018 klockan 13.00

Music Moves Europe – Call for proposals on Online and Offline distribution  Sista ansökningsdatum: 10 september 2018 klockan 13.00