Nyhetsartikel

9 jan 2019

Vilka länder kan vara med i EFFE?

Logo FestivalFinder.eu

FestivalFinder.eu inkluderar konstfestivaler från 45 länder. EU: s medlemsstater: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Förenade kungariket (Storbritannien). Kreativa Europa-länderna: Island, Norge, Albanien, Bosnien och Hercegovina, fd jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien, Georgien, Moldavien, Ukraina, Tunisien, Armenien, Kosovo. Övriga medföljande länder: Schweiz, Ryssland, Turkiet, Azerbajdzjan

I 31 av de deltagande länderna är EFFE representerad av ett EFFE-nav. De är de nationella och regionala kontaktpunkterna för de festivaler som vill delta i EFFE festivalsgemenskapen. Se hela listan nedan.

https://www.festivalfinder.eu/effe-countries