Nyhetsartikel

10 jan 2019

Inbjudan att söka stipendier för en vistelse på Drakamöllan

Drakamöllan i vinterskrud

Drakamöllan, en gammal skånegård på Österlen i Skåne, tillika spelplats för en årlig operafestival, är i färd med att skapa en mötesplats och en plattform för forskare och vetenskapsmän från hela Norden och alla discipliner, från teknik till humaniora, för konstnärer, kultur- arbetare, journalister och samhällsdebattörer. Drakamöllan - Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap inbjuder dig att söka stipendier för en vistelse på Drakamöllan 10 februari 2019 – 23 februari 2019. Under 2019 kommer ett antal stipendier för en vistelse att utlysas fördelade på tre perioder varav den första mellan den 10 februari och den 23 februari 2019. Nästa period är planerad till de två första veckorna i juli och en tredje period till de två sista veckorna i oktober. Vistelsen kan omfatta en eller två veckor.

Kraftkälla för skapande

Drakamöllan erbjuder den idealiska inramningen för den som har behov av att fokusera på ett angeläget projekt, att tränga in i ett nytt område, slutföra en uppgift eller för skapande i vid bemärkelse i en miljö som främjar kreativt tänkande och reflexion. Genom att vända oss till en nordisk målgrupp vill vi stärka de historiska banden och skapa nya kontakter. Ett stipendium som kan omfatta en eller två veckor inkluderar helpension i enkelrum samt tillgång till en arbetsplats. Resor till och från Drakamöllan ingår inte. Det är också möjligt att söka stipendium som betalande gäst och då är kostnaden Skr 10 000:- per vecka.

En viktig del av vistelsen blir de gemensamma måltiderna. Varje dag erbjuds frukost, lunch och middag. Inte minst kvällsmålet är tänkt som ett forum och en mötesplats där man kan utbyta tankar och idéer tillsammans med andra nyfikna och engagerade människor. Mer information om Drakamöllan och om Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap finns på www.drakamollan.com.

Välkomna att söka

Drakamöllans Vänner för Kultur och Vetenskap utlyser stipendier avseende fyra stipendieveckor i februari 2019. Därutöver välkomnar vi sökande med egen finansiering från fonder, stiftelser och liknande institutioner. Urvalet av sökande sker i samverkan mellan Drakamöllans Vänner för Kultur och Vetenskap, Drakamöllan samt medlemmar i det advisory board som är knutet till verksam- heten. I urvalet av stipendiater prioriteras spridning mellan män och kvinnor, olika discipliner, nationaliteter och åldrar.

Ansökan görs via mail till Drakamöllan Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap forum@drakamollan.com.

Ansökan skall förutom en kortfattad CV innehålla en beskrivning av
ändamålet för vistelsen. De som önskar komma ifråga för ett stipendium från Drakamöllans Vänner för Kultur och Vetenskap skall ange detta.

Sista dag för ansökan är 2019-01-20.

Besked om vilka som blivit antagna till en vistelse kommer att lämnas senast den 24 januari.

Vi planerar att återkomma under våren med en inbjudan att söka stipendier till övriga två perioder under 2019.

För mer information kontakta Ingalill Thorsell telefon +46705409213 eller ingalill@drakamollan.com