•  
  • Dalhalla Opera 
  •  
  • Östersjöfestivalen 
  • Korrö folkmusikfestival 
  • Dalhalla Opera 

Festivaler på gångSe alla festivaler

AktuelltSe alla nyheter

Konstnärligt festivalsamarbete när det är som bäst

Music Masters on Air (MusMA) är ett mycket välfungerade projekt eller som det står MusMAs nya hemsida: A durable cooperation project between festivals, in partnership with radio broadcasters, to build a European network for the promotion of young composers and new music. A festival collaboration that offers music creatives the unique opportunity to have their work performed all over Europe, confront themselves with the festival industry and reach a broad audience both on and off air. 

Mer musik för fler människor på fler platser

Samarbetet Nationella turnéstrukturer startades hösten 2015. Det statliga uppdraget kan i korthet beskrivas som ”mer musik för fler människor på fler platser”. Tillsammans utvecklar vi musiklivets infrastruktur i Sverige. En struktur som i stort sett redan finns, men som behöver länkas samman på nya och bättre sätt. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för fritt verksamma professionella musiker i Sverige, att sprida levande musik till fler platser och för fler människor. På så sätt får vi ett rikare och bredare musikliv i Sverige.

Sweden Festivals - många nya medlemmar

Inför festivalåret 2016 har Sweden Festivals tills nu fått 7 nya medlemmar som verkar inom flera konstformer. De nya medlemmarna - i den ordning de arrangeras under året - är Tempo Dokumentärfestival, Stockholm, Gammestaden Jazz Festival, Göteborg, Mossagårdsfestivalen, Veberöd i Skåne, Nordisk Sångfestival, Hudiksvall, Stålboga Kulturfestival, Malmköping, Bergmanfestivalen, Stockholm och Malmö Chamber Music, Malmö. Och flera är på gång.

Sweden Festivals - ny inriktning, ny styrelse

Svenska Musikfestivaler har bytt namn till SWEDEN FESTIVALS och fått ny inriktning! Från att ha varit en organisation för svenska musikfestivaler med huvuduppgift att marknadsföra medlemmarna, breddar vi oss och ändrar inriktning. Föreningen blir en samarbets- och opinionsbildande organisation för svenska festivaler inom alla konstområden. Under det gångna året har Sweden Festivals fått nya medlemmar inom teater- film och andra kulturinriktningar.

Leve sinfoniettan - men Västmanlandsmusikens uppdrag är större än så!

Företrädare för landets fritt verksamma konsertarrangörer har med oro följt utvecklingen i Västmanlandsmusiken. Den lyckosamma opinionen som väckts för att bevara sinfoniettan är helt förståelig, men när man nu beslutat att behålla orkestern utan att tillföra ökade medel, så riskerar annan verksamhet att påverkas. Det är viktigt att se till hela Västmanlandsmusikens breda uppdrag och här ingår den nationellt föredömliga länsmusikverksamheten. Skriver Vanessa Labañino, ordförande Musikarrangörer i Samverkan (MAIS)

Festival Academy i Budapest - ny deadline 8 november

The Festival Academy - ett initiativ av European Festivals Association (EFA), har förlängt tidsfristen för ansökan till Atelier for young Festival Managers in Budapest, fram till den 8 November! Atelier kommer att äga rum från 2-8 juni 2016 i Budapest, Ungerns kulturella nav, i samarbete med Armel Opera Festival. Vi vill ge möjlighet för fler festivaler att delta i denna unika jubileumsutgåva, vid en tidpunkt då Ungern står i centrum för uppmärksamheten i Europa.

CHECK! 2015 - sista anmälningsdag 2 november

 – seminarier, mötesplats och inspiration för musikarrangörer. Välkommen till två kreativa och innehållsrika dagar i Göteborg den 14 – 15 november. Check! riktar sig till dig som redan börjat att arrangera, har arrangerat ett tag eller har planer på att ordna konserter. De här dagarna kommer att vara praktiskt inriktade för att få handfasta tips men också inspiration för att utveckla dina konsertarrangemang.

Skaffa din festival en EU-märkning!

761 festivaler från 31 europeiska länder inom alla konstområden har blivit tilldelade en EU-märkning/EFFE Label 2015-2016. Av dessa var 35 festivaler svenska. Läs pressmeddelandet och få mer information på projektsidan eller på EFFE.EU

Se EFFE utställningen: Festivals: the Heart of Europe co-produserad av Google Cultural Institute.

 

Den obundna kraften

Sverige ligger efter övriga Europa när det gäller att erkänna festivalen som en viktig kulturbärare. Det menar Peter Eriksson och Noomi Hedlund på branschorganisationen Sweden Festivals (tidigare Svenska Musikfestivaler). Läs artikeln.

Ute nu!

Den europeiska festivalstudien i bokform

Läs mer...

Bli medlem i Sweden Festivals

Bli medlem i Sweden Festivals och ta del internationella nätverket, utbildningarna, träffarna, festivalerna och all kunskap. Tillsammans ska vi utveckla festival-Sverige!

Sweden Festivals är medlem i EFA

Sweden Festivals är med i EFA (European Festival Association) och sitter i styrelsen. EFA omfattar festivalorganisationer från hela Europa och arbetar med stöd från bl a EU.