•  
  • Dalhalla Opera 
  •  
  • Östersjöfestivalen 
  • Korrö folkmusikfestival 
  • Dalhalla Opera 

Festivaler på gångSe alla festivaler

AktuelltSe alla nyheter

Vinterfest - förbjuden music

I februari börjar festivalsäsongen på allvar i Sverige; i ett fruset Dalarna "...a festival that rocks" (The Times). Vinterfest i Mora, Orsa och Älvdalen är en av Sveriges mest profilerade festivaler. Bara et fåtal svenska festivaler är mer kända utomlands än den exotiska kammarmusikfestivalen som startades av Musik i Dalarna med Martin Fröst som konstnärlig ledare 2006. Efter 10 år tog den isländska pianisten Vikingur Ólafsson över som konstnärlig ledare. Vinterfest 2017 blir hans andra år.

Dalarnas Kulturstipendium till Dala-Floda Operafest

Landstinget Dalarnas kulturpris 2016 går till operasångerskan Anna Eklund Tarantino för att hon: "med engagemang och hjärta förflyttat finkulturen från de stora salongerna till den lilla orten." Anna Eklund Tarantino, född i Falun, är operasångerska och konstnärlig ledare för Musik på slottet i Stockholm. Hon är dessutom initiativtagare till Dala-Flodas operafest. För sju år sedan köpte hon och familjen ett fritidshus i Dala-Floda och har under sex somrar arrangerat såväl operaföreställningar som operakurser för unga med funktionsvariationer.

SAMSPEL - styrgruppen utsedd

Nu är styrgruppen utsedd för satsningen ”Samspel – för bättre samverkansstrukturer för levande musik i hela Sverige”, ett treårigt uppdrag som finansieras av Statens Musikverk. Målet har varit att tillsätta en grupp samarbetsinriktade personer, som representerar olika delar av musiklivet och därmed har kompletterande erfarenheter och kunskaper. För att det under projekttiden ska finnas rotation i gruppen är samtliga ledamöter valda på ett år.

SAMSPEL - bättre samverkansstrukturer för levande musik i Sverige

Nu startar Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) satsningen Samspel, som är ett uppdrag från Statens Musikverk. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för fritt verksamma professionella musiker och sprida deras verksamhet till fler platser och fler människor. På så sätt får vi ett rikare och bredare musikliv i Sverige. Inom uppdraget ska pilotverksamhet i form av modeller för turnésamverkan genomföras i nära samarbete med musiklivet och målet är att långsiktigt förbättra musiklivets samverkansstrukturer för konsertturnéer.

EFFE Label 2017 - 2018: Festivaler inbjuds att ansöka!

European Festivals Association bjuder in alla festivaler i Europa till att ansöka om EFFE Label 2017-2018. Sista ansökningsdag är 17 februari 2017. Efter att den svenska juryn och den internationella juryn har sagt sitt kommer resultatet offentligöras den 15 april 2017. EFFE är ett intitiativ av European Festivals Association (EFA) som delfinansieras av EU. Sweden Festivals samordnar EFFE i Sverige.

Konferensen i Vilnius - the best so far!

Den senaste upplagan av NordicBaltic Festival Platform (NBFP) konferens ägde rum den 3-4 november i Vilnius, Litauen. Konferensen samlade 70 chefer och konstnärliga ledare av festivaler från alla konstområden. De kom för att utbyta idéer och erfarenheter, få nya kontakter och undersöka olika möjligheter till samarbete.

Drygt 5 miljoner i stöd till jämställd festival

55 festivaler sökte stöd till jämställd festival. Nästan hälften - 26 festivaler - fick dela på 5,2 miljoner (5 235 930 ) kronor. Så mycket pengar fördelades i Musikverkets ansökningsomgång 2016:2 där festivaler kunde söka stöd för att arbeta för jämställd artistbokning. Beslutet fattades av Musikverkets konstnärliga råd den 18 november 2016.

Nyhetsbrev

Från juni 2015 kommer Sweden Festivals regelbundet sprida ett nyhetsbrev till alla intresserade. Med aktuella nyheter om festivaler i Sverige och utomlands för festivalarrangörer, artister, konstnärer, politiker, administratörer och andre aktörer och intressenter inom konst- och kulturområdet.

Anmäl dig till nyhetsbrevet du också!

NordicBaltic Festival Platform

The 3rd NordicBaltic Festival Platform conference will take place in November 2017.

Stay tuned for more information!

EFFE LABEL 2017-2018: UTE NU!

EFFE Banner 2017

Den andra omgången av EFFE är UTE NU! ANSÖK om en ny EFFE Label för din festival mellan 5 December 2016 och 17 february 2017.

Festivaler finns i alla former och storlekar. Inom EFFE är en festival ett kulturellt/konstnärligt event "that takes place in a specific place, over a specific period, and are conceived as a total package". Det är en lös beskrivning. Alla festivaler som anser sig uppfylla kriterierna är välkomna att ansöka. Se Guidelines for detaljer. 

  

Den obundna kraften

Sverige ligger efter övriga Europa när det gäller att erkänna festivalen som en viktig kulturbärare. Det menar Peter Eriksson och Noomi Hedlund på branschorganisationen Sweden Festivals (tidigare Svenska Musikfestivaler). Läs artikeln.

Musikfestivaler i förändring!

Mellan 2010-2013 genomförde Sweden Festivals tillsammans med 8 andra nationella festivalorganisationer och lika många forskare en vetenskaplig studie av 390 festivaler i Europa och Kanada. Studien finns i bokform. 

Läs mer...

Bli medlem i Sweden Festivals

Bli medlem i Sweden Festivals och ta del internationella nätverket, utbildningarna, träffarna, festivalerna och all kunskap. Tillsammans ska vi utveckla festival-Sverige!

Sweden Festivals är medlem i EFA

Sweden Festivals är med i EFA (European Festival Association) och sitter i styrelsen. EFA omfattar festivalorganisationer från hela Europa och arbetar med stöd från bl a EU.