Aktuellt

4 maj 2019

NY KRAFTFULL STYRELSE I SWEDEN FESTIVALS

Vid Sweden Festivals årsmöte valdes en ny styrelse för kommande år

Till ordförande omvaldes Peter Eriksson, Saxå Kammarmusikfestival
Övriga styrelsen är nu: Vice ordförande: Peter Wilgotsson, Musik i Syd, Sekreterare: Urban Rosengren, Ledamöter: Mats Eriksson, Change Music Festival, Noomi Hedlund, Tina Jönsson, Landskrona Foto Festival, Annika Nordkvist, Musik i Dalarna, Erik Palm, MADE, Umeå Jazzfestival, Klaus Pontvik, Uppsala International Gitarrfestival, Peter Pontvik, Stockholm Early Music, Festival, Sten Thörne, Nordisk Sångfestival, Hugo Ticciati, O´Modernt

5 apr 2019

ÅRSMÖTE 2019

ÅRSMÖTE/FÖRENINGSSTÄMMA för Sweden Festivals
samt föredrag med Kulturrådet om NYA bidragsregler och dessutom en presentation av Nordic Baltic Platform.

Fredag 5 april 2019 kl 10.30 i Stockholms Konserthus. Ingång artistingången.

ANMÄLAN senast 27 mars till peter@swedenfestivals.com

Drakamöllan i vinterskrud
10 jan 2019

Inbjudan att söka stipendier för en vistelse på Drakamöllan

Drakamöllan, en gammal skånegård på Österlen i Skåne, tillika spelplats för en årlig operafestival, är i färd med att skapa en mötesplats och en plattform för forskare och vetenskapsmän från hela Norden och alla discipliner, från teknik till humaniora, för konstnärer, kultur- arbetare, journalister och samhällsdebattörer. Drakamöllan - Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap inbjuder dig att söka stipendier för en vistelse på Drakamöllan 10 februari 2019 – 23 februari 2019. Under 2019 kommer ett antal stipendier för en vistelse att utlysas fördelade på tre perioder varav den första mellan d

EFFE international jury 2019-2020 (photo)
10 jan 2019

EFFE och Creative Europa 2021-2027

EFFE International Jury och EFFE Hubs samlades i Bryssel för att definiera de slutliga kriterierna och konkurrensprocessen för EFFE- detta europeiska program för festivaler - inför Creative Europe 2021-2027. Totalt 1129 festivaler har fått en EFFE Label - det europeiska erkännandet för konst- och kulturfestivaler i pilotfasen av EFFE. Ett nytt online-sökverktyg för publiken över hela världen läggs nu till i programmet: Festival Finder gick online i mitten av november 2018.

10 jan 2019

Ansök om EFFE-märket

EFFE-märket (EFFE Label) är Europas kvalitetsstämpel för konstfestivaler som visar sitt engagemang inom konsten, som uppvisar samhällsengagemang och internationell öppenhet. 2017-2018 tilldelades 715 festivaler över hela Europa EFFE-märket. Ansökan görs löpande genom hela året, men vid ansökan innan den 10 februari 2019 är man även med och tävlar om utmärkelsen EFFE-Award. Registrera din festival på FestivalFinder.eu för att sedan få en inbjudan att ansöka om EFFE-Label. Ansökan tar max 10 min. 

Logo FestivalFinder.eu
9 jan 2019

Lägg till din festival på EFFE FestivalFinder.eu

Först behöver du logga in eller registrera dig för att lägga till din festival (följ länken nedan). Är du en konst- och kulturfestival? Har du ett primärt fokus på utveckling, presentation och/eller deltagande i konst och kultur inom följande discipliner: Arkitektur - Cirkus - Dans - Design och konsthantverk - Digital konst - Film - Kulturarv - Litteratur - Musik - Opera - Fotografi - Berättande, Storytelling - Street Arts - Teater - Bildkonst? 

Logo FestivalFinder.eu
9 jan 2019

Vilka länder kan vara med i EFFE?

FestivalFinder.eu inkluderar konstfestivaler från 45 länder. EU: s medlemsstater: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Förenade kungariket (Storbritannien). Kreativa Europa-länderna: Island, Norge, Albanien, Bosnien och Hercegovina, fd jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien, Georgien, Moldavien, Ukraina, Tunisien, Armenien, Kosovo. Övriga medföljande län

Logga festivalfinder.eu
9 jan 2019

Ansök om Europas kvalitetsstämpel för konst- och kulturfestivaler

European Festivals Association (EFA) uppmanar alla europeiska festivaler att ansöka om EFFE-Label 2019-2020. Märket dokumenterar din festivals engagemang inom konsten, ert samhällsengagemang och internationell öppenhet. EFFE-märket är Europas kvalitetsstämpel för anmärkningsvärda konstfestivaler.

EFA, i nära samarbete med sina 31 nationella partners, EFFE Hubs (där Sweden Festivals är en) och Europeiska kommissionen, samlar europeiska festivaler och presenterar dem på FestivalFinder.eu för en större publik.