Aktuellt

28 sep 2023

Seminarium om festivalutveckling och europasamarbete

När; Torsdag 28 september kl. 13.30-16.30
Plats; Konsert & Kongress

13.00-13.15  Welcome and current information from Sweden Festivals

13.15-13.45  Presentation of EFFA basics, call # 1, call # 2 and upcoming call # 3. Donika Rudi EFA. ZOOM

13.45-14.00  Q/A with Donika

14.00-14.15  All my Friends are Stars. Leading festival call # 1 and partner festival # 2. Americk Lewis and Nich Sosin.

14.15-14.30  Gothenburg Fringe Festival. Leading Festival call # 1 and # 2. Hanna Gödl. ZOOM

22 aug 2023

Regional Arrangörsträff i Östersund 30.9-1.10

Bästa musik- och festivalarrangör. Välkomna till Regional Arrangörsträff 30 september till 1 oktober Östersund, lunch till lunch. Träffen arrangeras av MAIS (Musikarrangörer i Samverkan). Medvärdar är Estrad Norr och de Regionala musikinstitutionerna Norrbottensmusiken, Norrlandsoperan och Musik Västernorrland. Vi samarbetar med Kulturens bildningsverksamhet och KLUBB SAM.

2 aug 2023

LYCKÅ KAMMARMUSIK FESTIVAL 2023 - för 40:e året i rad!

Festivalsommaren rullar vidare och vi får rapporter om lyckade festivaler. En sådan är Lyckå Kammarmusik Festival som genomfördes 2 - 9 juli för 40:e gången. Här följer en rapport från konstnärliga ledaren Berth Nilsson.

30 jun 2023

Regional Arrangörsträff i Östersund 30.9-1.10

Bästa musikarrangör. Notera 30 september till 1 oktober i era kalendrar. Då blir det Regional Arrangörsträff för norra Sverige i Östersund som samordnas av MAIS (Musikarrangörer i Samverkan). Medvärdar är Estrad Norr och de Regionala musikinstitutionerna Norrbottensmusiken, Norrlandsoperan och Musik Västernorrland. Vi samarbetar med Kulturens bildningsverksamhet och KLUBB SAM. 

3 jun 2023

Regional Arrangörsträff i Örebro 3-4 juni

UPPDATERAT PROGRAM OCH FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID TILL REGIONAL ARRANGÖRSTRÄFF I ÖREBRO 3 – 4 JUNI.

Vi har fortfarande platser kvar till årets andra Regionala Arrangörsträff som samordnas av MAIS (Musikarrangörer i Samverkan). Passa på att ta del av intressanta föreläsningar, aktuell information, bidragsfrågor, aktuell kulturpolitik, samtal och diskussioner. Vi bjuder på konferensprogram, konserter, mat, fika och logi. Dessutom konsert med Selma Pinton och Linnea Landström (se bifogat).